Op deze dagen is feestelijke herrie in ieder geval toegestaan in 2018

BERGEN OP ZOOM – De gemeente barst van de evenementen en een aantal daarvan gaat gepaard met enig rumoer. Stilte en feestelijke activiteiten gaan nu eenmaal zelden samen. Om die activiteiten kans van slagen te geven worden tijdelijke uitzonderingen toegestaan aan het gebruikelijke aantal toegestane decibels. Het lijstje voor 2018 is nu deels bekend.

Soms gelden besluiten voor de gehele gemeente, zoals in de Vastenavendperiode, soms betreft het kernen zoals het Bergse centrum, Halsteren of Lepelstraat. Wie graag vooraf voorbereid wil zijn op meer omgevingsgeluid dan gebruikelijk, zet de komende periodes en evenementen alvast in z’n agenda. Data noemt het gemeentelijke overzicht niet. Die zul je er zelf 'even' bij moeten zoeken.

Voor de gehele gemeente:

 • De vrijdagen van 19.00 uur tot 02.00 uur, de zaterdagen van 19.00 uur tot 02.00 uur en de zondagen van 12.00 uur tot 22.00 uur vanaf Neuzebal tot aan de Vastenavend.
 • Koningsnacht van 26 april op 27 april van 19.00 uur tot 02.00 uur.

Voor de kern Bergen op Zoom

 • De woensdag voorafgaande aan de Vastenavend (Wagetjes Kijke) van 19.00 uur tot 02.00 uur.
 • De zaterdag, zondag en de maandag van de Vastenavend tot 02.00 uur.
 • De dinsdag van Vastenavend tot 24.00 uur.

Voor het centrum van Bergen op Zoom

 • De vrijdag waarop de Bluesroute plaatsvindt van 22.00 uur tot 02.00 uur.
 • De zaterdag van het Jazzweekend van 13.00 uur tot 02.00 uur.
 • De donderdag, vrijdag en zaterdag waarop de Bourgondische Krabbenfoor wordt gehouden van 12.00 uur tot 02.00 uur. Naar de onlangs toegevoegde zondag hebben we als redactie geïnformeerd, daar komt de gemeente nog op terug.
 • De avond van het Levenslied.
 • De 11-11 viering van 19.00 uur tot 02.00 uur.

Voor Lepelstraat:

 • Lepelstraatse kermis tussen 19:00 uur en 02:00 uur
 • De dag waarop de braderie Lepelstraat plaatsvindt tussen 19:00 uur en 02:00 uur.

Voor Halsteren:

 • Halsterse kermis tussen 19:00 uur en 02:00 uur.
 • De dagen waarop de braderie Halsteren plaatsvindt tussen 19:00 uur en 02:00 uur.

In alle gevallen geldt dat tot 02:00 uur het geluidsniveau maximaal 63 dB(A) mag bedragen, gemeten op de gevel -op een hoogte van 1,5 meter- bij zogeheten ‘gevoelige gebouwen’. Daarmee worden locaties in de omgeving bedoeld waar bewoners aantoonbaar last kunnen hebben van het geluidsniveau.

Overigens is dit overzicht in die zin incompleet dat ook voor evenementen als bijvoorbeeld een kermis aparte ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Het college bekijkt daarbij per aanvraag wat er wordt toegestaan en binnen welke tijdstippen.

Stockfoto: Pixabay/Terry Straubel