Op weg naar nieuwe huisvesting Vastenavendclubs

INGEZONDEN MEDEDELING

Na ondertekening van de intentieverklaring op vrijdag 4 november hebben de gemeente, de Stichting Halwana, de Stichting Bergse Bouwers en de Stichting Vastenavend niet stilgezeten. Ongeveer 35 vertegenwoordigers van de vastenavendbouwclubs zijn afgelopen donderdag in het auditorium van het Natuurpodium bij hostel Stayokay door het ‘bouwteam’, bijgepraat over de stand van zaken van een nieuwe centrale huisvesting. Daarbij is ingezet op een stevig toekomstbestendig concept.

Het bouwteam, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente en de drie betrokken stichtingen, heeft de voorlopige opbrengst met de bouwers gedeeld. De afgelopen weken hebben zij alle bouwlocaties bezocht en met heel veel bouwers gesproken. Stichting Halwana en stichting Vastenavend hebben een ruimtelijke inventarisatie gemaakt van alle vierkante meters die voor het bouwen aan Vastenavondcreaties in gebruik is. Daarin ligt een enorm waardevolle schat aan informatie. Al deze informatie wordt nu gebruikt om tot passende programma’s van eisen te komen.

‘Cultuurproductiecentrum Geertruidapolder’

Het verbeteren van de huisvesting van de vastenavond bouwclubs is een van de speerpunten in de Cultuurvisie. Om maximale aansluiting te vinden bij de ambities en doelstellingen uit de gemeentelijke Cultuurvisie en de Huisvestingsvisie Carnavalsbouwclubs van de stichtingen, wordt ook samenwerking gezocht met de nieuwbouw voor de gemeenschappelijke huisvesting van het Facilitair Bedrijf, het ROC en Omroepstichting ZuidWest. De mogelijkheden voor samenwerking en medegebruik van ruimten met de nieuwe buren liggen voor het oprapen: onderwijsruimten, vergaderruimten, techniek beeld en geluid, decorbouw enzovoort. Maar de Bergse bouwers en Stichting Vastenavend hebben op hun beurt hun buren ook enorm veel te bieden.

Om deze samenwerking ook fysiek te ondersteunen wordt in het gebied rondom deze nieuwbouw en het bestaande Konterscherp gezocht naar mogelijkheden voor de huisvesting van de bouwclubs en de stichting Vastenavend. Voordat de exacte locatie en het bijbehorende prijskaartje kunnen worden gepresenteerd is echter nog veel werk te doen. Het bouwteam riep de aanwezige bouwers op om hen daarbij actief te helpen. De inzet is daarbij om op basis van co-creatie tot een plan met vleugels te komen. Gericht op de toekomst en het verder opbloeien van een creatieve en innovatieve bouwcultuur.

Boodschap wethouder

Om te laten zien dat het menens is, kwam wethouder Arjan van der Weegen persoonlijk de bouwers toespreken. Hij riep de bouwers op om nieuwe verbindingen met het bedrijfsleven te maken om het bouwproces te vergroenen en veiliger te maken. En om verbindingen met het onderwijs te maken voor de broodnodige innovatie en verjonging. “Juist jonge vakmensen vanuit het MBO zijn op zoek naar uitdagingen waar u voor staat.” Hij wil ook een relatie tussen cultuurdoelen en subsidies. Wat mogen onze inwoners als tegenprestatie verwachten van de bouwclubs? “We willen subsidies meer koppelen aan prestaties, kwaliteit en innovatie.

Duurzaamheid

Met een biobased sufboard onder de arm had wethouder Van der Weegen vooral een hele duidelijke duurzame boodschap: het bouwproces van Vastenavondcreaties moet duurzamer. Om de bouwers daarbij te helpen nodigde hij ze uit voor een inspiratiesessie in januari in de biobased pop-up store in de Kortemeestraat. Daar presenteren producenten van biobased (bouw)materialen zich en de bouwclubs kunnen hen daar confronteren met hun technische uitdagingen. De gemeente wil de producenten uitdagen om van de carnavalscreaties ‘showcases’ te maken voor hun producten.

Tot slot

Partijen zijn samen hard aan het werk zodat begin 2017 wethouder Arjan van der Weegen de gemeenteraad een voorstel kan presenteren, hoe dit actiepunt uit het College uitvoeringsprogramma  wordt uitgevoerd.

Tekst: gemeente Bergen op Zoom

Archieffoto: Hans-Jorg van Broekhoven (kijkdag op de Kaai, 2007)