Open brief over samenwerken naar Bergen op Zoom en Roosendaal

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – René Mol en Guust Verpaalen, twee van de initiatiefnemers van Samenstadjesterker, hebben een open brief gestuurd naar de informateurs die in Bergen op Zoom en Roosendaal betrokken zijn bij het opstellen van een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. Daarin roepen zij de informateurs op om een sterkere samenwerking tussen de twee steden expliciet op te nemen in het programma.

René Mol is partner bij Perficio Adviseurs, een van de initiatiefnemers van het manifest én oud-informateur bij de gemeente Roosendaal. Hij kent dus het proces dat de informateurs gaan begeleiden. “Wij vinden dat de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal een krachtige impuls nodig heeft. Deze samenwerking is de basis voor de verdere samenwerking binnen West-Brabant, met alle andere gemeenten. Daarom roepen wij de informateurs op om samen een gemeenschappelijke paragraaf te schrijven, waarin staat hoe de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal de komende jaren vorm gaat krijgen. Die paragraaf moet vervolgens in beide coalitieprogramma’s worden opgenomen.”

Sterker West-Brabant

Het initiatief voor Samenstadjesterker werd begin maart genomen door Mol en diverse andere prominenten uit het West-Brabantse zakenleven, onderwijs en zorg. Naast Mol is ook Guust Verpaalen, voorzitter van VNO NCW Roosendaal en oud-informateur in Bergen op Zoom, ondertekenaar van de open brief. Samen hopen ze de informateurs te bewegen om concrete stappen te zetten richting een betere samenwerking. “Wij kennen beiden het proces waarmee u gaat starten en wensen u daar veel succes bij. En uiteraard zijn wij altijd bereid om mee te denken bij de samenstelling van deze paragraaf”, besluiten zij de brief, die te lezen is op www.samenstadjesterker.nl.