Openbaar vervoer: ‘Terug naar Den Bosch en redden wat er te redden valt’

(Tekst: Han Verbeem. Afbeelding: Free-Photos / Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De keuze is gemaakt, zo moet wethouder Patrick van der Velden de Bergse gemeenteraad woensdagavond melden: het provinciebestuur is deze week akkoord gegaan met het schrappen van de vaste Arriva-buslijnen 22 en 23 naar Lepelstraat en Halsteren. Drie fracties in de Bergse raad willen echter dat de wethouder nog een allerlaatste inspanning doet om de OV-voorzieningen naar deze kernen veilig te stellen. Zij ondersteunen een motie daartoe, die Lijst Linssen de komende raadsvergadering zal indienen.

Raadslid Meino Dam heeft geen goed woord over voor het besluit van de busmaatschappij. "Als Arriva onze gemeente wil gebruiken als pilot, is okee. Maar dat de vrijkomende ruimte dan elders in Brabant wordt ingezet… daar doen we onze inwoners enorm mee tekort." Zeker omdat het alternatief -een flexibele dienst met een zevenpersoonsbusje- dan door vrijwilligers uitgevoerd moet worden. 

Provinciehuis

De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in Brabant ligt bij het college van GS op het Provinciehuis in Den Bosch. Daarbij hebben de gemeentenbesturen wel een adviserende rol. "De inbreng van het college mag wat assertiever worden aangezet", stelt Dam. "Want het verdwijnen van het openbaar vervoer raakt de voorzieningen in Lepelstraat direct." Vraaggestuurde en flexibele mobiliteit kan, wat het raadslid van Lijst Linssen beteft, maar dan wél tegen dezelfde kosten en alleen uitgevoerd door professionals. Dam zal daarom een motie indienen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad, waarbij het college wordt opgeroepen om "het optimaal haalbare" te bewerkstelligen in de onderhandelingen met gedeputeerde Cristophe van der Maat, die verantwoordelijk is voor mobiliteit.

Te gek voor woorden

Ook andere fracties steunen het voorstel van Lijst Linssen. Zo zegt Adam Ahajaj (PvdA): "Het is te gek voor woorden, dat de gemeente wordt aangeduid als proefuin. We willen gewoon goede diensten voor de inwoners en geen experiment. Dorpsraden, Jeugdraad, en oudernorganisatie OBOZ hebben zich al uitgesproken vóór goed OV in Halsteren en Lepelstraat." Ahajaj vraagt zich af, of de wethouder niet vóóraf zich meer had kunnen inzetten. "Gewoon ouderwets lobbywerk." Het PvdA-raadslid wil weten wat de status is van alle gesprekken die nu gaande zijn tussen het college en het provinciehuis. "We willen dat de wethouder terugkeert aan de gesprekstafel bij de gedeputeerde en redden wat er te redden valt". 

Steuntje in de rug

Ton van Dorst (Steunpunt BoZ): "We vinden het belangrijk dat het college samen optrekt met de provincie om de lijnen 22 en 23 te behouden voor Lepelstraat. Door de verdwijnende verbindingen tussen de woonkernen zal het lastig zijn om Bergen op Zoom goede verbindingen te bieden, ook voor scholieren." Ook zijn partij dient de motie mede in en beschouwt deze "als steuntje in de rug" voor de wethouder als hij richting Den Bosch gaat. Reinoud Krijnen (Samen 0164) pleit voor meer gebruik van de fiets als alternatief en tegelijk voor inzet van professionele chauffeurs.

Reactie college

"De beslissing is al genomen", zo verzucht wethouder Van der Velden. "We krijgen de reguliere lijnen niet meer terug." En nee, de wethouder is niet tam geweest – zo benadrukt hij. "Ik heb potverdorie zelf aan tafel gezeten bij de gedeputeerde en ben opgekomen voor onze bewoners." Zonder tegenmaatregelen dreigt Lepelstraat verstoken te raken van goed openbaar vervoer. "Als we niets doen, is er helemaal niks meer in Lepelstraat en kunnen de mensen gaan lopen naar de dichtsbijzijnde halte."  Daarom wordt  een pilotproject uitgevoerd met flexvervoer, legt Van der Velden uit. Beleidsambtenaar Van den Boom voegt daaraan toe: "Er blijft altijd de mogelijkheid van een OV-deeltaxi, die 3,50 euro kost." Dat is wel duur, zo moet de ambtelijk adviseur toegeven. "We zijn daarover nog met de provincie in overleg." Het gaat overigens om een overgangstermijn tot 2023, omdat dan de huidige concessie van Arriva afloopt. Wethouder Van der Velden zal als adviseur betrokken worden bij de nieuwe aanbestedingsprocedure.