‘Openhouden Doel is minachting voor burger’

BERGEN OP ZOOM – De lokale raadsleden van GBWP zijn boos op België. Beter gezegd: ze zijn teleurgesteld. Want de federale Belgische regering is van plan de centrales van Doel-1 en Doel-2 nog zeker tien jaar lang open te houden. Zónder de Milieu Effect Rapportage (MER) die verplicht is volgens internationale verdragen en waarom de West-Brabantse inwoners en milieuvereniginen hadden gevraagd. "Een teken van minachting", zo is de kernachtige maar duidelijke opvatting van GBWP.

Fractievoorzitter Evert Weys van GBWP reageert op berichten in de Vlaamse media en in het bijzonder op een publicatie van het Belgische dagblad De Morgen.

'Lak aan de Nederlanders'

Zo blijkt volgens GBWP uit alles dat de Belgische regering genegen is om Doel-1 en Doel-2 nog tien jaar lang open te houden, omdat de levering volgens de Belgen noodzakelijk zou zijn voor het land. GBWP vreest dat dit gebeurt "zonder inspraak van inwoners uit West-Brabant en zonder MER", aldus Weys. "Voor onze fractie toont dit aan dat België het lak heeft aan Nederlanders uit de grensstreek en zich niets aantrekt van verdragen die ze zelf hebben ondertekend. Een teken van minachting. We zijn hier boos en teleurgesteld over."

Onvermijdelijk

Formeel heeft de Belgsische federale regering nog geen besluit genomen en voor een verlenging van de levensduur van Doel-1 en Doel-2 geldt volgens het huidige Belgische regeeerakkoord een 'ja, mits'-bepaling. Dit betekent dat langer openhouden mogelijk is, mits de minister de noodzakelijkheid daarvan met feiten onderbouwd kan aantonen. Dat dit gaat gebeuren lijkt voor GBWP onvermijdelijk: Uiterlijk vandaag (maandag) moet federaal minister Marie-Christine Marghem afspraken maken met Electrabel over nieuwe leveranties. De verwachting is dan ook, dat Marghem in de loop van de maandag haar gemotiveerde besluit kenbaar zal maken.

Foto: Sp-A