Opinie: Leve het gebrek aan kennis

(Illustratie: Pixabay)

Vandaag, 14 juli, behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarbij de Kieswet wordt gewijzigd. Daarbij komt vermoedelijk de zogeheten voorkeursdrempel te vervallen, waarmee het voor kandidaten op de kieslijst makkelijker wordt om met voorkeursstemmen een plaats in de gemeenteraad te krijgen. Louis van der Kallen voorziet daarmee een verdere teloorgang van de inhoudelijke kwaliteit van de raad. Want niet de inhoud telt maar de populariteit van de kandidaten bij de moskee, de voetbalvereniging of de scoutingclub,

door: Louis van der Kallen, gemeenteraadslid voor de BSD en waterschapsbestuurder (AB)

Er komt een wijziging van de kieswet aan. ‘De kiezer bepaalt straks de ranglijst. Kandidaten van politieke partijen met een eigen specialisme of achterban krijgen meer kans om gekozen te worden. Door een wijziging van het kiesstelsel vervalt de voorkeursdrempel bij alle verkiezingen, met uitzondering van die voor de Eerste Kamer. De wetswijziging moet de kloof tussen kiezer en gekozene dichten’. Aldus de Volkskrant van 1 juli 2020. 

Spcialisten verdwijnen

Soms vraag ik mij af waarom het lijkt of ik leef in een totaal andere wereld dan de andere mensen die actief zijn in de politiek bestuurlijke wereld. Hoe kan iemand (een minister) met droge ogen beweren dat kandidaten met een ‘eigen specialisme’ meer kans krijgen om gekozen te worden? Het tegendeel is waar. Als gevolg van de verlaging van de voorkeursdrempel in 1998 van 50 procent naar 25 procent van de kiesdeler, heb ik veel van de specialisten uit de gemeenteraden zien verdwijnen.

Financiën en RO geen stemmentrekkers

Met een specialisme als ‘financiën’ haal je geen stemmen. Met een specialisme ‘ruimtelijke ordening’ (RO) ook niet. Dat zijn geen specialismen die de kiezer aanspreken. Mensen met dat soort ‘specialismen’ zijn gemiddeld niet de meest toegankelijke figuren. Het zijn boekenwurmen of dossiervreters. Met vaak ook nog min of meer autistische trekjes. Wilden partijen dat soort specialismen in huis halen dan werden ze normaliter hoog op de lijst gezet zodat ze op de spreekwoordelijke slippen van de lijsttrekker in de raad konden komen.

De alfa’s krijgen het voor het zeggen

Na 1998 verdwenen ze en mochten hooguit als ongekozen burgerleden terugkeren. Meestal afgescheept met een schamele vergoeding. Kortom, de ‘alfa’s’ -de toffe jongens en meisjes- die populair zijn door een enkele actie of hip waren op de carnavalsvereniging, voetbal-, hockey-, tennisclub, kerk of moskee werden gekozen. Met meestal niet meer dan wat basiskennis en geen idee van financiën of ruimtelijke ordening. Het gevolg was dat de gemeenteraden steeds minder kennis hebben van zaken die voor het gemeentelijk bestuur belangrijk zijn. 

Grootste fractie zonder inhoud

Bergen op Zoom heeft zo’n raad. Vol met jongens en meisjes die met voorkeurstemmen zijn gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing haalde één partij negen zetels, waarvan slechts één lid niet met voorkeurstemmen werd gekozen. Gevolg een fractie van negen zonder een financiële of een ruimtelijke ordening-specialist en zelfs niemand die het sociaal domein beheerst. Gevolg: puinhoop. Genoeg ego’s maar nauwelijks relevante kennis van voor een gemeente cruciale zaken in de veruit grootste fractie! 

Dossiervreters

Dat was vroeger anders: de grotere partijen stelden bewust een lijst zodanig op dat zoveel mogelijk specialismen in een fractie vertegenwoordigd waren. Na 1998 bleken de voorkeursstemmen steeds meer doorslaggevend. Nu wil men de drempel geheel laten verdwijnen. Dit zal betekenen dat de laatste kennisdragers, zeker die met autistische trekjes zullen verdwijnen. Zij, de dossiervreters, zijn immers niet de stemmentrekkers. Ben ik nu de enige die dit ziet? Of wil de landsregering juist af van de mensen die dossiers nog wel kunnen doorgronden en hen met ‘lastige’ vragen proberen te controleren?

Weggezuiverd

Kennisdragers in de controlerende organen zoals de gemeenteraad, provinciale staten of de Tweede Kamer zijn te lastig. ‘Weg ermee’, schijnt het adagium te zijn. En wat is mooier om die zuivering te framen met de kreet ‘het verlaagt de kloof tussen kiezer en gekozene’? Wie kan daar nou tegen zijn? 

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per sé onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag ‘geprikkeld’ door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl