Opinie: Ondanks beloftes in het coalitieakkoord wordt de regeldruk er niet minder op

BERGEN OP ZOOM – In het coalitieakkoord kwamen partijen overeen dat duidelijk ingezet moest worden op regeldrukvermindering, oftewel lokale regels afschaffen waar mogelijk. Tijdens de behandeling van de ‘nieuwe’ Algemene Plaatselijke Verordening en de daarbij horende lokale regelgeving, werd pijnlijk duidelijk dat er flink te kort is geschoten op deze opdracht.

Door: Mireille Hoetelmans

Volgens een in 2013 gehouden onderzoek van MKB-Nederland scoorde Bergen op Zoom niet al te best, waar het regeldruk betrof. Lokale regels maakten het zowel burgers, ondernemers als evenementenorganisaties niet makkelijk, was de conclusie. De enorme hoeveelheid aan bepalingen zorgde er bovendien voor dat de handhavingscapaciteit flink onder druk stond, waardoor er keuzes gemaakt moesten worden in waarop wel en niet gehandhaafd werd. 'Onduidelijk en soms zelfs onuitvoerbaar', was kort samengevat het oordeel over de situatie. Het toenmalige college ontkende dit natuurlijk. Desondanks werd in het coalitieakkoord opgenomen dat het anders moest, met minder regeldruk.

Democratie versus handhaving

Wethouder Ad Coppens heeft sindsdien vele gesprekken gevoerd met ondernemersorganisaties als Sterck en de BZW. Ook is het burgerpanel geconsulteerd en is er met heel veel organiserende partijen overlegd. Allen kwamen ze met wensen, tips en verbeterpunten. Het leidde vooralsnog echter niet tot een vereenvoudigde lokale regelgeving in de APV. Coalitiepartijen VVD, GBWP en D66 leverden donderdag 21 januari daarom flink wat kritiek op de gang van zaken tot nu toe. Het mocht echter niet baten.

Burgemeester Frank Petter, verantwoordelijk voor openbare orde, verdedigde iedere aangehaalde bepaling en benadrukte dat hij al die handvatten nodig heeft. Er verandert dus weinig tot niets in de regeldruk, ondanks het democratisch opgestelde coalitieakkoord. Uiteindelijk blijkt onze burgervader toch de baas van de gemeente te zijn en de gekozen politici -inclusief hun achterban- hebben het nakijken!