Opinie ’t Ketrientje (deel 1): Behoud monumentale delen

(Foto: Het 90 jaar oude hoofdgebouw en het nabijgelegen zusterhuis staan sinds 2015 leeg. De eigenaar, stichting tanteLouise, heeft het complex dichtgetimmerd om vandalisme te voorkomen. © KijkopBergenopZoom.nl)

Over de status van het historische deel van het St Catharinagasthuis, oftewel ’t Ketrientje, lopen de meningen sterk uitéén. KijkopBergenopZoom.nl laat twee Bergenaren met een uitgesproken opvatting hun mening geven. De artikelen worden gelijktijdig gepubliceerd in de vorm van een tweeluik. In deel één: Piet Juten, voorstander van het behoud van de monumentale delen van het leegstaande zorgcomplex. Juten is een voorvechter van het Bergse materiële erfgoed en tevens duoburgerlid voor de BSD in de gemeenteraad.

door: Piet Juten

Een reclame voor de congregatie’. Zo noemden de zusters Franciscanessen de nieuwbouw van het hoofdgebouw tijdens de feestelijke oplevering in 1930.

Nu bijna 100 jaar later ligt er een plan om het totale Catharinacomplex te slopen. Ongeveer 200.000 ton sloopafval en eenzelfde tonnage aan nieuwe bouwmaterialen, is goed voor 10 miljoen kilo CO2-uitstoot en een ongekend aantal kilo’s andere broeikasgassen. Maar daar gaat de huidige discussie niet over. Waar het nu om gaat: vindt men het hoofdgebouw van ’t Ketrientje monumentwaardig of niet.

Hoofdgebouw en zusterhuis

Drie, mogelijk vier rapporten liggen er aan ten grondslag, en allen met de uitkomst ‘ja’ het hoofdgebouw van ’t Ketrientje is monumentwaardig. Sterker nog: ook het zusterhuis, dat naast de kapel staat en waarvan één gevel aan de Geweldigerstraat zichtbaar is, is eveneens monumentwaardig. Als je dan een bouwplan maakt wat uitgaat van totale sloop en verbaasd bent dat er mogelijk monumentale onderdelen in het complex aanwezig zijn dan ben je dus verkeerd begonnen. Eerst had je als eigenaar je er van moeten vergewissen wat de huidige status van de gebouwen is. Ook wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan en hoeveel woningen er uiteindelijk gebouwd mogen worden. Dat de eigenaar, Tante Louise, hier allemaal aan voorbij gegaan is, is niet onbegrijpelijk. Vanaf het moment van eigendom en vanaf het moment dat de laatste bewoners uit het complex verdwenen zijn, was er maar een optie: verkopen aan derden.

Marktpartijen

Zo waren er enkele ontwikkelende partijen die met nieuwbouwplannen in de weer zijn geweest. Onder andere Stadlander heeft een geheel nieuw plan gemaakt met behoud van de voorgevel. Het bod van Stadlander van ruim 4 miljoen euro werd door tanteLouise afgewezen. Andere namen die circuleren zijn die bouwbedrijf De Kok en natuurlijk De Nijs Soffers.

Plamn De Nijs Soffers

Euforisch was men een paar jaar geleden, toen De Nijs Soffers het plan lanceerde van een zorghotel en ca. 110 woningen. Weer bleef het even stil, totdat begin 2018 het plan naar buiten kwam dat tanteLouise 180 graden keerde en zelf de locatie wilde gaan benutten voor een zorginstelling.

Pleinenplan

Samen met de laatst genoemde aannemer werd een plan gelanceerd van 189 zorgwoningen en 43 vrije sector appartementen. Meer dan twee keer meer, als waar de wethouder in 2016 toestemming voor had gekregen van de Provincie, n.l. 115 woningen. Ook meer dan de maximaal 150 woningen die de raad een keer heeft genoemd tijdens de behandeling van het Pleinenplan. En ook heel veel meer dan dat deze plek in de stad aankan. Als je de bebouwingsdichtheid (aantal woningen per hectare) van de omgeving als uitgangspunt neemt, zouden er op de huidige plek van het Katrientje niet meer dan 80 woningen mogen komen te staan.

Opties te over

De voorstanders voor behoud van de monumentale delen worden verweten de voortgang en de realisatie van zorg tegen te houden. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Ook de tegenstanders van sloop willen dat er snel iets gebeurt, ook die zijn voorstander van realisatie van zorgwoningen. Kijk bijvoorbeeld naar Avondvrede, dat staat ook al enkele jaren leeg. Kijk naar de oude Warande-locatie. Of de plek van het oude Politiebureau aan Plein 13. Opties te over.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per sé onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag ‘geprikkeld’ door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl