Opinie: Tijdbom in achtertuin nog niet ontmanteld!

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de informatiebijeenkomst over kerncentrale Doel op dinsdagavond in zaal De Raayberg werd alleen al door de hoge opkomst duidelijk dat veel mensen zich zorgen maken. De Brabantse en Zeeuwse Milieufederatie, WISE en Benegora organiseerden een informatiebijeenkomst over Doel, naar aanleiding van de recente incidenten en de toenemende zorgen omtrent de kerncentrale.

Door: Mireille Hoetelmans

In de jaren zestig besloot België zonder publiek debat tot het plaatsen van kerncentrales. Doel 1 en 2 werden in 1975 een feit, in ’82 volgde Doel 3 en in ’85 startte ook Doel 4 op. Veiligheidseisen en techniek stonden op een ander niveau dan vandaag de dag en op basis van die toenmalige normen werd een levensduur van 40 jaar vastgesteld. Met de huidige kennis zou men verwachten dat veiligheidseisen aangescherpt worden.

Landsbelangen

De incidenten en een sabotage in 2014 bij Doel 4 leidden niet tot de aanscherping van normeringen, laat staan tot een ontmanteling of plannen daartoe. De Belgische regering besloot in 2009 zelfs de levensduur van de centrales met 10 jaar te verlengen. Landen als Duitsland en Luxemburg vroegen om gedegen onderzoek en inspraak en de publieke opinie riep om Europese afspraken, maar veel landen bewaakten allereerst hun eigen economische belangen. Ook Nederland nam geen stelling, wat ook lastig was met in Borssele een eigen kernreactor van dezelfde leeftijd en fabrikant.

Andere geluiden

De lokale politiek heeft diverse malen een dwingend geluid afgegeven in Den Haag. De veiligheid van alle inwoners in een straal van 75 km rondom Doel baart alle partijen zorgen. Het uitreiken van jodiumpillen en een regionaal rampenplan kunnen die zorgen niet wegnemen. Het feit dat Minister Schultz Doel met haar bezoek politieke aandacht geeft, wordt als een belangrijke stap gezien in het proces naar bewustwording.

Door nieuwe technieken ter opwekking van energie zijn de bestaande centrales op termijn mogelijk overbodig. Met het creëren van overcapaciteit door de centrales worden die opties bewust niet gestimuleerd en lijkt het handhaven van de centrales van groter belang te zijn. Vele kleine stapjes worden genomen naar een veilige en schonere toekomst, maar de klok tikt door in Doel!