Opleider Curio ondertekent VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

Op 7 december ondertekende beroepsopleider de intentieverklaring van het VN verdrag voor inclusiever onderwijs. Curio wil goed onderwijs mogelijk maken voor alle  leerlingen en studenten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en groeien als persoon.

Met deze  stap sluit Curio zich aan bij meerdere onderwijsinstellingen die al eerder de intentieverklaring  hebben ondertekend. Toch is deze ondertekening uniek. Curio zet als eerste  onderwijsorganisatie, voor zowel het mbo als vmbo, haar strategische koers naar inclusiever  onderwijs verder kracht bij.  

Curio tekent als eerste onderwijsorganisatie voor zowel het mbo als voor het vmbo. Samen met  andere onderwijsinstellingen streven we naar inclusief onderwijs. Zeven jaar na de inwerkingtreding  van het VN-verdrag zien ze positieve stappen, maar er is meer nodig. Andrea Kaim, lid raad van  bestuur bij Curio, benadrukt het belang van deze stap: “Laten we samen werken aan een  onderwijsomgeving waarin iedereen, ongeacht ziekte of beperking, zijn volledige mogelijkheden kan  benutten. Samen maken we het verschil voor een inclusieve toekomst in Nederland.” 

Ondersteuning van studenten 

Curio biedt passend onderwijs voor studenten met beperkingen, leren zonder beperkingen of ziekten.  Zij worden aangemoedigd om hun behoeften te melden bij de aanmelding voor een opleiding, zodat  ze extra ondersteuning krijgen. Enkele voorbeelden hoe leerlingen en studenten binnen Curio  ondersteund worden: 

  • begeleiding en gesprek eigen mentor
  • gesprek ondersteuningsteam
  • passend onderwijs
  • hulp bij studiekeuze
  • meedenken in zorg buiten school 

Inclusief onderwijs voor iedereen 

Curio sluit door de ondertekening aan bij de landelijke werkgroep VN-verdrag mbo. Samen met mbo instellingen, die eerder deze intentieverklaring ondertekenden, werken ze verder aan de  implementatie en borging van de doelen van het VN-verdrag. Expertisecentrum inclusief onderwijs  (ECIO) faciliteert hierin. Het VN-verdrag Handicap, door Nederland bekrachtigd in 2016, verplicht om  gelijke kansen te bieden aan mensen met een beperking, ook binnen het onderwijs. Ondanks  vooruitgang blijkt het realiseren van inclusief onderwijs een uitdaging.