Opnieuw bepalen welke invulling terrein aan Westersingel krijgt

Het nog braakliggende terrein van de vroegere brandweerkazerne aan de Westersingel/Van Konijnenburgweg. Afbeelding 2: dezelfde locatie maar dan bijna twee eeuwen geleden: het in 1831 geexplodeerde kruitmagazijn 'Stoelemat'. De resten van het magazijn zouden ondergronds nog aanwezig zijn.

BERGEN OP ZOOM – Als het aan de Vereniging Binnenstad ligt moet opnieuw besproken worden wat er wel en niet met de braakliggende grond van de voormalige brandweerkazerne mag gebeuren. Het college ontving hierover eerder deze week een brief.

De plannen die ontwikkelaar Fivente had voor de lap grond zijn nooit helemaal concreet geworden. Het globale idee was een woonzorgcentrum maar de gemeenteraad had er geen trek in. Liever ziet men op die strategische plaats iets dat aansluit bij het Havenkwartier, maar ook vond men het geen geschikte plek voor zo’n voorziening. Veel fracties vonden bovendien dat ze te weinig inspraak hadden gekregen. Die mening is de Vereniging Binnenstad (VB) eveneens toegedaan.

Nieuwe kansen

Secretaris Flip Aertssen schrijft namens de VB aan het college dat de ontstane situatie nieuwe kansen biedt en dat zijn vereniging mee wil praten over de bestemming van het terrein. Er leven duidelijke ideeën bij VB over wat hier wel en niet dient te gebeuren. De grond zomaar weer in de etalage zetten en vervolgens kijken wat een nieuwe koper van plan is, wordt in ieder geval niet de juiste weg gevonden.

Liever ziet de VB duidelijke gesprekken vooraf, met alle belanghebbenden. Uitgangspunt moet dan zijn het beeldkwaliteitsplan voor het beschermd stadsgezicht . Dit bespreken heeft echter pas zin als tevens duidelijk is hoe de Westersingel er uit moet gaan zien, stelt Aertssen namens zijn vereniging. Alleen zo kan tot een verantwoorde stedenbouwkundige invulling worden gekomen.