Opnieuw commentaar op opvolging BuitenBeter app

BERGEN OP ZOOM – Opnieuw wordt het nut van de BuitenBeter app in twijfel getrokken, niet voor het eerst door Lijst Linssen. Burgerlid Toine van Steenpaal meldt de onvrede van burgers die niets merken van de opvolging van meldingen.

Van Steenpaal richt zich met een brief, mede ondertekend door Ton Linssen, tot het college. De partij vindt het een kwalijke zaak dat niets wordt gedaan met de meldingen van “burgers die plichtmatig de moeite doen om schade aan straatmeubilair, uitgevallen straatverlichting, losliggende stoeptegels of gevaarlijke situaties via de Buiten Beter App te melden.” Het schijnt nog steeds te gebeuren dat een melding als ‘afgehandeld’ wordt aangemerkt, terwijl er niets aan de betreffende situatie is of wordt gedaan.

Voorbeeld

Van Steenpaal komt met een voorbeeld uit de Kloosterstraat. Hier is een serie van zes tot acht lantaarnpalen al langere tijd buiten werking, tot grote ergernis van de bewoners. Er is door hen al op 11 januari melding van gemaakt en drie dagen later kwam er een e-mail die aangaf dat het was doorgegeven aan de betreffende afdeling. Daarna gebeurde er niets. Een tweede melding, goed een week later, verliep op dezelfde wijze. Een derde en vierde poging in februari hadden evenveel resultaat. Bewoners worden er moedeloos van, meldt Van Steenpaal. Ze verliezen het vertrouwen in de gemeente en het nut van de Buiten Beter App. En het blijft niet bij zit voorbeeld, meldt het burgerlid: “Er zijn bij onze fractie meer dergelijke feiten bekend. Het schort in de opvolging van meldingen.”

Vreemde gang van zaken

Omdat Van Steenpaal de zaak met de lantaarnpalen hoog opnam, nam hij zelf contact op met de betreffende afdeling. Daar werd hem verteld dat alle lampen waren gerepareerd, wat zelfs twee weken later nog altijd niet zo bleek te zijn. “Niet alleen de burger voelt zich in de steek gelaten, maar ook raadsleden en duo burgerleden krijgen het gevoel niet gehoord te worden”, stelt hij daarom. Zijn fractie brengt daarom opnieuw de procedures en de wijze waarop meldingen worden ‘afgehandeld’ onder de aandacht bij het college. Dat moet beter, vindt Lijst Linssen. De partij wil dat het college onderzoekt waarom het steeds weer mis blijft gaan.

Dossier Buiten Beter App