Oprichting Stichting Anton van Duinkerken Nu

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Vandaag is de Stichting Anton van Duinkerken Nu opgericht bij notaris mr. H.J.M. Bakker in Bergen op Zoom. De stichting heeft tot doel de bekendheid van het leven en werk van Anton van Duinkerken te bevorderen en de actualiteit hiervan te onderzoeken.

De naam van Van Duinkerken (W.J.M.A. Asselbergs, 1903 – 1968) geniet nog altijd enige bekendheid in Bergen op zoom, zijn geboortestad. Toch zijn weinigen nog bekend met zijn werk. Van Duinkerken was bij leven een bekend publiek figuur en speelde een belangrijke rol  in de emancipatie van het katholieke Brabant in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij was dichter, schrijver, journalist, letterkundige, hoogleraar en lid van talloze besturen en commissies.

Meerdere doelstellingen

Het oprichtingsbestuur van de stichting bestaat uit Michiel Besters (voorzitter), Pieter Huijgens (secretaris), Bart Nefs (penningmeester). De stichting zal publieksbijeenkomsten organiseren, een website onderhouden, onderzoek naar Van Duinkerken uitvoeren en aansluiting zoeken bij andere organisaties voor kennisdeling en samenwerking.

Lezingen

Op 9 november 2019 organiseert de stichting haar eerste publieksbijeenkomst van 13.30-16.00 uur in de vestiging van bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Het onderwerp is Van Duinkerkens verzet tegen het nationaalsocialisme. Sprekers zijn dr. Michiel Besters (Stichting Anton van Duinkerken Nu) en prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht). De gespreksleiding is in handen van Marlies van Lier (Fris presentaties).

Meer informatie over de stichting en de bijeenkomst is te vinden op www.antonvanduinkerken.nu.

Foto 2: Stichting Anton van Duinkerken Nu