Oproep VVD: College, maak gebruik van landelijk beschikbare budgetten

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Rian Govers wijst in een brief aan B en W op het feit dat er vanuit Den Haag serieuze bedragen beschikbaar zijn om lokale issues mee aan te pakken. Onder meer om natuur en waterkwaliteit te verbeteren, maar ook om verkeersknelpunten op te lossen.

In het regeerakkoord is een bedrag van 175 miljoen euro opgenomen het verbeteren dan wel beschermen van natuur en waterkwaliteit, verdeeld over vier jaar, plus nog eens 100 miljoen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De eerste 50 miljoen zou al in 2018 worden besteed maar dat is bij lange na niet gehaald. Er zou zelfs maar zes miljoen werkelijk zijn uitgegeven.

Voor regionale knelpunten was er dit jaar 250 miljoen beschikbaar, schrijft Govers. Ook die budgetten zijn voor een flink deel onaangeroerd gebleven, er is 'slechts' 77 miljoen aangesproken. Veel gemeenten laten dus kansen liggen, zo lijkt het. De VVD roept het college op daar anders mee om te gaan en wél aanspraak te maken op die beschikbare mogelijkheden. Er zijn meer dan genoeg situaties die voor verbetering vatbaar zijn immers.

Binnenschelde

Raadslid Govers wil de beschikbare middelen voor natuur en waterkwaliteit breed inzetten. Van een goede waterkwaliteit in de Binnenschelde -goed voor toerisme, de horeca aldaar, maar ook de omwonenden en andere Bergenaren die hier graag komen- tot voldoende zoet water voor agrarische ondernemers en particulieren in de gemeente. Dit jaar bleek dat een lastig punt op bepaalde momenten, vanwege de aanhoudende droogte.

Toch moet er het nodige haalbaar zijn, is de overtuiging van haar fractie; “Onze inwoners verdienen het om, zo’n 40 jaren na de oplevering van de Deltawerken, fatsoenlijk schoon water in de Binnenschelde aan te treffen. Onze ondernemers verdienen het om altijd over voldoende goed zoet water te kunnen beschikken.” Dat dit 'regionale knelpunt' zonder samenwerking met omliggende gemeenten en regio's niet is op te lossen, erkent de fractie. Maar dat mag geen reden zijn het probleem te laten liggen.

Verkeersknelpunten

Van geheel andere knelpunten, die wat eenvoudiger aangepakt kunnen worden, heeft Govers ook een rijtje voorbeelden voor het college. Daarvoor zijn de eerder genoemde budgetten prima in te zetten, is haar overtuiging. Ze noemt het kruispunt van de Halsterseweg met de Randweg, het kruispunt van de Jacob Obrechtlaan met de Erasmuslaan, het kruispunt Rooseveltlaan-Gagelboslaan-Sterrelaan, de geluidsoverlast die inwoners in de omgeving van de Hippocrateslaan ervaren van de A4/A58, en het verbeteren van de doorstroming van de 'flessehals' A4-A58, ter hoogte van Philip Morris.

De VVD wil weten of B en W bereid is een verzoek en een plan in te dienen bij het rijk dan wel de provincie voor het aanpakken van die knelpunten. Tevens is de fractie benieuwd of het college zelf ook nog knelpunten ziet die in aanmerking zouden kunnen komen.

Stockfoto: Pixabay / Nattanan Kanchanaprat