Oranje Vereniging Lepelstraat krijgt nieuw bestuur

LEPELSTRAAT (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Eind vorig jaar gaf Oranje Vereniging Lepelstraat aan er na hun laatste evenement in het voorjaar van 2019 mee te stoppen. Diverse partijen in Lepelstraat reageerden op dit nieuws met ‘dat moet toch niet kunnen’. Maar daar bleef het ogenschijnlijk in eerste instantie bij.

Toch bleven de geluiden doorklinken binnen de dorpse samenleving en dat leidde ertoe dat er na er begin oktober een gesprek plaatsvond met mensen die in de viering van oranje-evenementen een rol wilden blijven spelen. Denk hierbij aan de mensen achter de harmonie, de versierde fietsentocht, de bloemenmarkt, de bingo en biljart in ’t Weike. Gelukkig had de bestaande Oranje Vereniging Lepelstraat de inschrijving bij de KvK nog niet opgezegd en bestond er nog steeds een gehonoreerde subsidieaanvraag.

Overdracht

In de eerste vergadering is gekeken naar de status, hoe te handelen en wie er in het nieuwe bestuur zitting wilden gaan nemen. Bij de tweede vergadering, begin november, was het bestuur ingevuld en zaten de huidige voorzitter en penningmeester aan tafel om mee te praten over het overdragen van het draaiboek en het delen van hun ervaringen  ten aanzien van de organisatie.

Ideeën zijn welkom!

Komen jaar wordt een overgangsjaar, waarin een de nieuw bestuursleden aan de slag gaan en, voor de bestaande evenementen, met raad en daad worden bijgestaan door hun voorgangers. Als de KvK overschrijving een feit is, kan het nieuwe bestuur door met het vormen van werkgroepen en de bezetting daarvan. Ook kan er dan een planning gemaakt worden. Men wil op tijd klaar zijn voor de invulling van de Oranje evenementen in Lepelstraat voor 2020. Binnenkort stellen de nieuwe bestuursleden zich voor maar ze  doen nu alvast wel een oproep aan mensen die een  fysieke bijdrage willen leveren aan dit evenement. Ideeën die bijdragen aan Lepelstraat een waardige Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag te bieden zijn welkom. Ze kunnen worden gemaild naar oranjevereniging.lepelstraat@outlook.com.

Afbeelding door MarjanNo via Pixabay