Organisaties bundelen krachten voor starters op de arbeidsmarkt Brabantse Wal

BRABANTSE WAL – Samen in de Regio, Innergie en ISD bundelen de krachten en zetten zich samen in voor het behoud van arbeidstalenten voor de regio. Dit doen zij binnen het project ‘Betekenisvol in Beeld’. Hieraan werken ook uitzendorganisaties Start People, Unique en Driessen mee. Het project richt zich vooral ook op jongeren en starters.

In eerste instantie worden jongeren geselecteerd die bekend zijn bij de lokale instanties, maar kandidaten mogen zich ook zelf melden via info@sameninderegio.nl.

“Door corona zitten veel jongeren en starters op de arbeidsmarkt thuis. Ze raakten hun baan kwijt. Het lukt niet om met hen te spreken. Hierdoor lopen hun kansen op de arbeidsmarkt terug. Bedrijven hebben minder opdrachten en geen tijd en geld om extra energie te steken in doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Corona veranderde ook de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak”, aldus Samen in de Regio.

Middels workshops en praktijkopdrachten leren de kandidaten nieuwe vaardigheden voor de toekomst. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en goede begeleiding. Zij ontdekken hun talenten en kunnen zichzelf ontwikkelen. Ook is de kans groot dat ze behouden blijven voor de regio.

De initiatiefnemers werken intensief samen met bedrijfsleven, overheid, zorg en onderwijs. Ook studenten worden bij het project betrokken.

Mogelijk dankzij subsidiebijdrage

‘Betekenisvol in Beeld’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage uit het Coronafonds van de Provincie Noord Brabant, gecoördineerd door de Regio West Brabant en in opdracht van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant.

Met het Coronafonds stimuleren zij nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties om de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn aan te pakken. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant. Het doel is arbeidskrachten behouden voor de regio en/of hen ( bij- of om-) te scholen zodat zij kunnen blijven werken in de regio.