Oud-griffier Frans de Vos (70) benoemd tot ereburger van Bergen op Zoom

(Foto’s: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Oud-gemeenteraadsgriffier Frans Vos (70) is maandagmiddag benoemd tot ereburger van Bergen op Zoom. Burgemeester Frank Petter overhandigde hem de bijbehorende erepenning, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Gertrudiskerk. De gemeenteraad heeft besloten De Vos te eren vanwege zijn grote maatschappelijke inzet. Zo is hij tientallen jaren actief als vrijwilliger binnen uiteenlopende clubs, verenigingen en organisaties. Frans de Vos is onder anderen betrokken bij de herdenkingsactiviteiten rondom 75 jaar bevrijding.

“Frans de Vos is iemand die met persoonlijke kwaliteiten, diplomatie, kennis van zaken en bestuurlijke vaardigheid een veelheid van lidmaatschappen en bestuursfuncties heeft ingevuld en nog steeds invult”, zo sprak burgemeester Petter de aanwezigen toe. “Met name op de gebieden zorg en hulp aan sociaal zwakkeren in de samenleving en de bevrijdingsprogramma’s in de gemeente heeft hij grote verdiensten.”

(lees verder na de video)

Een voorbeeld voor velen

De brede verdiensten van Frans de Vos zijn volgens Petter een voorbeeld voor velen, en laten zien waartoe betrokkenheid, drive, overredingskracht en gemeenschapszin kunnen leiden. “De waarde van de inzet van de heer De Vos voor het lokale maatschappelijke veld en dat dan weer in relatie tot sociale samenhang in onze lokale samenleving vraagt om een bijzondere waardering van de gemeenschap Bergen op Zoom. De toekenning van de erepenning is een uitstekende uiting van die waardering.”