Oudejaarsavond blijft lastig te beheersen, ondanks afname overlast

Hoewel de afgelopen jaarwisseling 'relatief rustig' is verlopen, bleef het niet bij onschuldig vuurwerk. Ook ditmaal waren er volop meldingen van vernielingen, autobranden en overge incidenten – zo blijkt uit de evaluatiebrief die het college de raadsleden heeft gestuurd (Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De jaarwisseling is de meest feestelijke, maar tegelijk gevaarlijkste gebeurtenis van het jaar – zo merkt burgemeester Frank Petter op bij de evaluatie van de afgelopen oudejaarsavond. "We zijn blij met de veiligheidsavond die voor de raad binnenkort gehouden wordt, samen met politie en veiligheidsdiensten. "Dat geeft mij als burgemeester het gevoel dat we het met elkaar proberen te realiseren. Het is nu alleen even de feiten en cijfers op een rij krijgen, maar daar kunnen we op de komende veiligheidsavond verder op ingaan." Dat zal mogelijk in vertrouwelijkheid plaatsvinden. Op 28 maart wordt de evaluatie verder uitgediept, tijdens een speciale raadsbijeenkomst.

"Als je kijkt naar de slachtoffers, en naar de nazorg die we in sommige wijken hebben moeten geven omdat er maatschappelijke onrust was, dan is dat nu een stuk minder geweest", zo merkt burgemeester Petter op. "Voorgaande jaren haden we na de jaarwisseling nog maanden nodig om met bewoners in gesprek te gaan en de rust in de wijk terug te brengen." Dat betrof dan wijken als Nieuw-Borgvliet en de Sterrenwijk (Oost).

Pro-actief

PvdA-raadslid Joey van Aken complimenteert het college met "de pro-actieve wijze" waarop de raad wordt geïnformeerd. Wel blijven er voor hem enkele vraagtekens staan. "Welke gradaties zitten er in de meldingen van overlast, en waar in de gemeente hebben die plaatsgevonden?" Het gaat, zo blijkt uit de brief, om autobranden. "Is al duidelijk wie de daders zijn en of de kosten op hen verhaald kunnen worden?" Ook valt het de PvdA-fractie op dat er op Oudejaarsavond tegelijkertijd meldingen waren van overlast bij zowel de Heiningenflat en de Plejadelaanflat." Volgens Petter ging het hoogstwaarschijnlijk om twee afzonderlijke groepen probleemjongeren.

Een autobrand heeft een behoorlijke impact, merkt Jaap van Dam (CDA) op, die het zelf ooit heeft moeten meemaken. Het commissielid constateert dat er veel plastic afval op straat lag, en dit soms zelfs de straatkolken verstopte.  Peter van den Ouden (GroenLinks) vraagt zich af of de avond wel 'relatief rustig' genoemd mag worden, gezien de opsommingslijst van het aantal incidenten. Ook wil hij inzage in het aantal ambelijke uren dat ingezet is en de kosten die daarmee samenhangen.

Nazorg

D66-woordvoerder Ufuk Cuman is voorstander van voortzetting van de huidige aanpak met preventie, gezien de afname van het aantal incidenten. Maar toch blijft nazorg nodig. "Ook naar jongeren die opgenomen zijn met een alcoholvergfitiging." Raadslid Meino Dam (Lijst Linssen) geeft complimenten aan politieagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (boa's). "Laten we dat maar een heel jaar doen, agenten en boa's samen op pad." Meino Dam vindt dat er beter centrale vuurwerkshows georganiseerd kunnen worden. Hij noemt het bushokje bij de Heiningen. "Jarenlang is het tijdens de jaarwisseling vernield. Inmiddels is het weggehaald en nu blijkt dat een ander hokje in de stad is opgeblazen. Het probleem wordt niet opgelost maar verschuift alleen maar."

Aanloopperiode

Voor Punt-raadslid Gertjan Huismans is vuurwerkoverlast niet gerelateerd aan één avond. Hij wil dat ook incidenten in de aanloopperiode naar Oud en Nieuw bij het onderzoek betrokken worden. Ook andere fracties komen met complimenten over de aanpak van de afgekopen jaarwisseling. SP-raadslid Theo de Jong komt met een advies voor komende jaren: "In andere gemeenten wordt met een app gewerkt, waarbij het mogelijk is om beter en effectiever op te treden tegen overlast. Kunnen wij dat hier ook niet doen?" Ton van Dorst (Steunpunt BoZ) wil weten of er sprake is geweest van geweld of bedreigingen naar hulpverleners. De BSD is blij met de komende informatieavond maar verwacht wél dat er iets mee gedaan wordt. "De inbreng mag niet in een la verdwijnen", zegt commissielid Manuela van Gent.