Ouders en leerkrachten samen voor de klas op Lodijke

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Op Brede School Lodijke waren vandaag veel ouders in de klas te zien. Zij ondersteunden de leerkrachten op deze landelijke stakingsdag in het onderwijs met ‘extra handen in de klas’. “Ik ben hier vandaag uit respect voor de leerkracht van mijn kind, die elke dag weer vol passie voor de klas staat”, vertelde een ouder.

De meeste Lodijke-leerkrachten hebben ervoor gekozen om niet te staken, ze organiseerden een publieksvriendelijke actie. Ouders, opa’s en oma’s waren welkom om een les of activiteit te ondersteunen.

Eén papa kwam met een brandweerwagen waarin de kinderen een kijkje mochten nemen. Zo hoefde de juf een uurtje geen les te geven. Er was een arts die vertelde over haar beroep en zij leerde de kinderen om een verband aan te leggen. Er waren ouders die met de kinderen spelletjes gingen doen terwijl ondertussen een andere ouder de juf verwende met make-up en mooi opgestoken haar.

Er was een ouder die een zelfbedachte rekenles gaf, ouders die hielpen bij een creatieve les of die een bingo organiseerden. En er waren veel ouders die tijdens het buitenspelen toezicht hielden op het plein. “Ik vind het belangrijk om vandaag een steentje bij te dragen omdat ik me zorgen maak. En tegelijkertijd is het heel leuk om eens te zien wat het vak inhoudt. Ik heb bewondering voor hoe de juf omgaat met de drukte in de klas”, vertelde een ouder.

Vervangingsproblematiek

Het team van Lodijke en de ouders maken zich grote zorgen. Het landelijke leerkrachtentekort is volgens schattingen nog lang niet op zijn hoogtepunt maar is nu al in volle hevigheid voelbaar, ook op Lodijke. Vervanging van zieke leerkrachten is een grote uitdaging. Omdat inval-leerkrachten ontzettend lastig te vinden zijn, worden de kinderen bij ziekte van hun leerkracht steeds vaker verdeeld over andere groepen of uiteindelijk tijdelijk naar huis gestuurd. Een situatie die heel vervelend is voor kinderen, ouders en school, die bovendien de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt.

Toezegging niet genoeg

Afgelopen week heeft de overheid éénmalig een bedrag van €460 miljoen toegezegd. Een bedrag dat tijdelijke gaten vult, maar geen structurele oplossing biedt voor de personeelstekorten in het onderwijs. Stakende en actievoerende leerkrachten vragen een actieve inzet van de overheid;  maatregelen én structurele financiële mogelijkheden om in de nabije toekomst goed opgeleide collega’s te kunnen verwelkomen in het onderwijs.

Foto's: Lodijke