Overdracht hoogcomplexe jeugdzorg blijft punt van aandacht

Wethouder Barry Jacobs over de zorgoverdrachten bij Juzt: “Ik ben heel betrokken en zie dat het goed verloopt.” (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Rondom de noodlijdende jeugdzorgaanbieder Juzt, waarmee Bergen op Zoom met andere gemeenten in de regio samenwerkt, is het nodige te doen geweest. De zorgdossiers worden nu overgebracht naar andere aanbieders en dat is geen eenvoudige opgave. Ook de Bergse wethouder Barry Jacobs heeft niet stilgezeten om voor de kinderen die op deze zorg zijn aangewezen, een goede oplossing te vinden. Dat heeft hij de Bergse raad onlangs meegedeeld bij een tussentijdse informatieronde. Een aandachtspunt blijft wel de groep kinderen met hele complexe zorg. “Die kan je niet zomaar overplaatsen.”

In oktober 2019 waren er nog tien kinderen in de categorie hoogcomplex ondergebracht bij Juzt. Barry Jacobs: “We hebben afgesproken om vijf van hen bij Juzt te laten”, zegt hij. “De problematiek waarmee deze kinderen te maken hebben is namelijk dusdanig complex, dat het niet verantwoord is om van zorgaanbieder te wisselen.”

Afbouw laagcomplexe zorg

Wat betreft de overige categorieën: de pleegzorg blijft qua aantal in stand: 48 kinderen. Voor de groep laagcomplex wordt, in overleg met de ouders maken, de lopende trajecten afgerond. Jacobs: “In oktober waren dat 41 kinderen, nu zijn het er 21.” De crisisopvang ligt sinds 1 januari een andere organisatie. “De kinderen die overgeplaatst worden zullen weinig merken, behalve de naam van de zorgverlener die verandert.”

Doorschuiven alleen als het verantwoord is

Beleidsambtenaar Ittje Baars is sinds november vanuit de gemeente betrokken bij Juzt namen de gemeente, om de kinderen door te begeleiden naar een andere plek. “Mits de doorschuiving verantwoord is”, zo benadrukt Baars: “Dat hebben we gedaan in goed overleg met de zorgorganisaties. Waarbij we wekelijks om de tafel hebben gezeten om de kijken wat de kinderen aan zorg nodig hebben. En hoe we het traject zo zorgvuldig mogelijk kunnen doorlopen.”

Veel meegemaakt

Doorplaatsing is geen optie als het gaat om kinderen die in hun korte levens al veel hebben meegemaakt. “De zorgcombinatie Samen Deskundig en Juzt hebben besloten om voor deze groep geen uitplaatsing te doen”, aldus Baars. “Ook hebben we gesprekken gehad met de inspectie. Deze kijkt heel nauwkeurig mee”. Volgens Baars waren zijn er twee gesprekken met de inspecteur geweest en was deze “positief over hoe we het hebben aangepakt.”

Niet het kind van de rekening

Door de onzekerheid rondom Juzt “vallen er gaten in het zorglandschap maar die worden door andere dienstverleners overgenomen”, zegt ze. Ondanks de financiële problemen van Juzt zullen in elk geval de kwetsbare kinderen niet het kind van de rekening worden. Jacobs vult aan: “Een persoonlijke noot: ik ben heel erg betrokken en ik merk dat uitvoering goed loopt.”