Patrick van der Velden opent nieuwe lestuin bij Steenspil Halsteren

HALSTEREN – De Steenspil school ligt helemaal aan de rand van de bebouwde kom van Halsteren en alhoewel er nu nog volop kale vlakte omheen ligt was er toch ruimtegebrek. Op het eigen perceel is niet voldoende plaats om leerlingen praktijkervaring op te laten doen in groenbeheer. Daar is voorlopig een mooie oplossing voor gevonden in de vorm van een leeg perceel van de gemeente.

Tegenover de school ligt het nodige land dat eigendom is van de gemeente. Officieel staat het in de etalage maar kopers dienden zich nog niet aan. Daarom is besloten om een perceel aan de Steenspil in bruikleen te geven, op voorwaarde dat ze het ook weer in vergelijkbare staat opleveren als het wel verkocht wordt. De leerlingen hebben het onder begeleiding zelf geschikt gemaakt voor het kweken van groenten, kruiden, planten en bloemen. Die worden deels verkocht maar het fleurige deel van de oogst wordt ook gebruikt voor bloemschiklessen.

Niet alles cultiveren

Het terrein is opgedeeld in een aantal verschillende landschapsinrichtingen. Naast het kweekgedeelte wordt een andere ruimte juist wild gehouden, onder meer omdat dit voor biologielessen interessant is. Zo kunnen naast de 12 leerlingen die het perceel nu mede onder hun hoede hebben ook hun schoolgenoten direct en indirect profijt gaan hebben van wat dit stuk grond te bieden heeft. De onderwijsinstelling is er erg blij mee, er kan nu veel effectiever prakijkles worden gegeven. Dit is mede mogelijk gemaakt door Samen in de Regio, Cargill, Agel en de gemeente.

Trotse wethpuder

Namens B&W sprak wethouder Van der Velden: "Het is een voorrecht om ook aan dit soort projecten bij te mogen dragen. We zien het als een mooie ondersteuning van een school met ruimtegebrek. Ik ben trots op wat we bereikt hebben." Er waren bloemen voor hem en voor Anita Karremans van Samen in de Regio, de organisatie die als spil fungeerde in het tot stand komen van deze lestuin.

Overigens is de tuin voor wandelaars gewoon toegankelijk. Iedereen is in die zin van harte welkom om eens te komen kijken. Klik hier voor een fotoreportage.

Tekst en foto's: Hans-Jorg van Broekhoven