Peperbus beschadigd door installeren antennes

BERGEN OP ZOOM – Op donderdag 5 november zijn aan drie zijden van de toren antennes in de galmgaten van de Peperbus aangebracht. De zogeheten galmborden zijn hiervoor open gezaagd. Fraai is het dan ook niet, de antennes zijn heel goed zichtbaar. De Vereniging Binnenstad is uitermate ontstemd over de gang van zaken.

De vereniging wijst op de rol van Bergen op Zoom als erfgoedstad, en geeft aan andere verwachtingen te hebben van de gemeente waar het omgaan met monumenten als deze betreft. Tevens wijst de vereniging op de voorbeeldfunctie van de gemeente, die enerzijds eist dat zonnepanelen in het beschermd stadgezicht vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar zijn maar anderszijds dit blijkbaar wel toestaat.

De Vereniging Binnenstad laat weten van mening te zijn dat áls er al antennes in de Peperbus geplaatst moeten worden, deze absoluut niet zichtbaar mogen zijn. Hierover was in december 2010 door het toenmalige college al een verklaring afgegeven door wethouder Ad van der Wegen, waarin expliciet werd gemeld dat de antennes aan het zicht zouden worden onttrokken. Alleen onder die voorwaarde hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de welstandsmonumentencommissie er hun goedkeuring aan gegeven. De Vereniging Binnenstad vindt dat de schade zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. De gemeente was op vrijdagavond niet meer bereikbaar voor een reactie.