Persoonlijke nieuwjaarsspeech burgemeester Petter

BERGEN OP ZOOM – In zijn nieuwjaarsspeech noemde burgemeester Frank Petter 2016 ‘een jaar met veel onrust en onzekerheid’, vol maatschappelijke en politieke spanningen, ook lokaal. Hij sprak tevens kort maar openhartig over zijn persoonlijke gezondheidsproblemen en het herstel daarvan.

Het was een jaar met 'veel venijn in de staart', vertelde de burgervader. In ieder geval voor hem en zijn gezin. Maar het gaat de goede kant op, stelde hij gerust: "Gelukkig zijn de perspectieven goed en zal ik de komende tijd weer mijn werkzaamheden oppakken." Dat zal de eerste maanden van het nieuwe jaar nog wel beperkt blijven tot hoofdtaken, meldde hij. Petter sprak zijn grote waardering uit voor de collegeleden die tijdens zijn afwezigheid de taken hebben waargenomen en vertelde zéér erkentelijk te zijn voor de vele, vele steunbetuigingen die hij uit de samenleving mocht ontvangen.

De kracht van lokale verbinding

De burgervader had over die samenleving ook nog wat andere dingen te zeggen. Hij uitte zijn zorgen over een onzekere en onstabiele wereld en politieke spanningen. Volgens Petter kan een lokale gemeenschap daarin juist aan betekenis winnen, door adequaat op de actualiteit te reageren. “Wij zijn actiegericht”, sprak de bestuurder. “In de stad, in de lokale gemeenschap ontplooien we onze creativiteit, bestendigen we onze gemeenschap, realiseren we burgerschap, slaan we de handen in elkaar.”

Trots

Ondank het feit dat er wel eens wordt gemopperd, ook door de journalistiek, is Petter trots; “Op deze gemeenschap, op de betrokkenheid en passie van raadsleden en duoburgerleden, op de veelheid aan initiatieven genomen door burgers en verenigingen, op ondernemers en bedrijven, organisaties en instellingen die met veel enthousiasme de poort naar de toekomst openzetten.” Hij noemde het koninklijk werkbezoek van begin 2016 als voorbeeld van een mooie samenwerking met veel positieve energie. Die vormen van verbinding zou de burgemeester graag vaker zien, liet hij weten. Niet alleen in de gemeente maar ook regionaal en daarbuiten.

Oog voor veiligheid en vertrouwen

Er was de laatste tijd het een en ander te doen over veiligheidsgevoel in de wijken. Daarover was Petter kort maar krachtig: “Intimidatie en overlast worden niet getolereerd!” Hij sprak tevens over de kloof tussen de politiek, bestuurders en de bevolking. Die relatie verdient verbetering, al zijn er ook positieve voorbeelden van nieuwe initiatieven van mensen die actief willen bijdragen. De opmerking: “Het goud van Bergen op Zoom is te vinden bij al die vrijwilligers die zich hier voor inzetten”, kon op het nodige applaus rekenen.

Vanuit zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad had Petter nog een dringende vraag aan de dames en heren politici. Zorg dat niet het beeld ontstaat van een stoelendans; “Wachten tot de muziek ophoudt en dan zien welke stoel onder wiens achterwerk weggetrokken is.” Hij wil met de gemeentelijke organisatie nog meer het juiste voorbeeld gaan geven. “Ons niet verliezen in structuurdiscussies, maar gaan doen. Vanuit een basisvertrouwen samen de schouders er onder zetten, gericht op wat ons verbindt, vooral gericht op resultaat.”

Weg uit de Gertrudiskerk

Een kleine steek onder water kon de burgervader in zijn afsluiting toch niet laten. Het bisdom Breda en de Lievevrouweparochie hebben in 2016 laten weten het niet te waarderen dat de nieuwjaarsreceptie in de St. Gertrudiskerk werd gehouden. Daarom verkaste de gemeente de bijeenkomst naar het Markiezenhof.

Petter: “We gaan ongetwijfeld een hectisch jaar tegemoet. Nationale verkiezingen en daarna de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het rommelt al aan de horizon. Maar wij houden ons vast aan de oproep uit ons volkslied: ‘Berg op Zoom hout u vroom’. Die woorden had ik natuurlijk liever in de Gertrudiskerk uitgesproken, maar ook hier in dit aloude stadspaleis zijn ze van toepassing, want het betekent: wees krachtig, wees slagvaardig en wees daarin eendrachtig. Een gezond en voorspoedig nieuw jaar wens ik u mede namens het gemeentebestuur.”