Petter: meer aandacht voor broederschap

Burgemeester Frank Petter riep in zijn toespraak bij Dodenherdenking op tot een herbezinning op de drie kernwaarden van onze democratie: gelijkheid, vrijheid en vooral broederschap. Foto 2: Na afloop van de plechtigheden was er een voorstelling door jongeren in De Maagd.

BERGEN OP ZOOM – Gelijkheid, vrijheid en broederschap zijn de kernwaarden van de democratie waarin we nu leven. Maar we dreigen de diepere betekenis ervan uit het oog te verliezen, zo waarschuwt burgemeester Frank Petter in zijn rede bij de kransleggingen van de Dodenherdenking. Teveel nadruk op gelijkheid leidt tot afvlakking van de samenleving, een overdaad van vrijheid kan ontaarden in onverschilligheid en doorgeschoten individualisme. "En broederschap… dat is misschien nog wel de meest verwaarloosde van deze drie waarden."

Petter benadrukte dat broederschap juist een vrijheidswaarde is die onze maatschappij meer dan tevoren nodig heeft. Bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen in de samenleving, maar ook de zorg voor elkaar. "Er zijn als het nodig is." Verder stond de burgervader stil bij de herbegravenis van een gesneuvelde Canadese soldaat, Albert Laubenstein, nu exact een jaar geleden. In januari 1945 sneuvelde de toen 30-jarige militair bij Kapelseveer. "In het zicht van de bevrijding", sprak Petter. "De oorlog was toen al bijna voorbij."

Kransleggingen

Voorafgaand aan de kransleggingen, bij het monument aan het Thaliaplein, was er een oecumenische kerkdienst in de Grote Kerk. Het thema was dit jaar:" 'Geef vrijheid door'. Vlak na de twee minuten stilte om acht uur, legden vertegenwoordigers van militaire en civiele organisaties kransen neer bij de plaquettes aan de kerkmuur. Opvallend veel belangstellenden kwamen dit jaar naar de jaarlijkse herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog; ook het aantal jongeren dat belangstelling toont neemt toe.

Theatervoorstelling in De Maagd

Dat het thema de hedendaagse jeugd blijft aanspreken, bleek ook tijdens de afsluitende theaterbijeenkomst in De Maagd, waar jongeren een voorstelling gaven over oorlog en vluchten. Met dans-, muziek- en toneeloptredens schetsten ze het beeld van vluchtelingen door de eeuwen heen: van Joost van den Vondel, die in de 16e eeuw naar Nederland vluchtte door de godsdiensttwisten in Duitsland, tot Freddy Mercury die in 1964 voor de Zanzibar-revolutie op de vlucht ging. De geschiedenis blijft zich helaas herhalen, tot op de dag van vandaag; de theateravond sloot daarom af met de eigentijdse videobeelden van bootvluchtelingen uit Syrië. Wat blijft is de wens die jongeren al eeuwenlang koesteren: een wereld van vrede, waar voor alle kinderen een plaats is om te spelen in vrijheid.

Bekijk het fotoalbum van de kransleggingen en de jeugdtheatervoorstelling in De Maagd