Plan City Service Punt crasht in de raadszaal na draai van coalitie

De voormalige muziekwinkel van Koster in de Fortuinstraat blijft voorlopig nog leeg. De eigenaar zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe huurder, nu de coalitie de handen heeft teruggetrokken van het CSP. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Het plan voor het City Service Punt (CSP) is van tafel. Door een opmerkelijke wending in de raadsvergadering stemde de coalitie in de raadsvergadering van donderdagavond tégen het voorstel van de eigen wethouder. Daarmee maken GBWP, VVD, CDA en GroenLinks een politieke draai van 180 graden: vorige week, in de commissievergadering, was er nog enthousiasme. Breekpunt blijken de kosten en ook de bezwaren vanuit omwonenden. Dit tot hoon en verbazing van de critici van het project, zoals Lijst Linssen, D66 en BSD. "Dit speeltje van GroenLinks is door de overige coalitiepartijen vakkundig van tafel gespeeld", merkt Louis van der Kallen (BSD) op. Zijn partij was al tegen het plan maar vindt dat de draai rijkelijk laat komt. "Dit heeft de gemeente veel geld gekost. Laten we er lering uit trekken dat we dit niet meer zo moeten doen."

Lijst Linssen is al vanaf het begin een uitgesproken tegenstander van een CSP in de Fortuinstraat/Kortemeestraat. "Het is onzinnig om de Sint Annastraat te verlaten", aldus Ton Linssen. Hij verwacht niet dat de leegkomende ruimte van de huidige fietsenstalling snel verhuurd zal worden. "Het is volstrekt incourant vastgoed". Daarbij haalt Linssen een brief van de Fortuinstraat-ondernemers aan, die de raadsleden onlangs hebben ontvangen en waarin de winkeliers hun zorg uitspreken over de gevolgen voor de straat.

Breder kijken

GBWP-fractieleider Evert Weys noemt het een 'mooi plan'. Maar wél duur, zeker als alles op het bordje van de gemeente komt. Zijn partij zal daarom het voorstel niet steunen. Evert Weys mist "een stukje ondernemerschap in de binnenstad" om er een commerciële invulling te geven  "Dat vinden we jammer." Alles overwegende, vindt GBWP dat het een forse investering is. "We zien liever dat we nog eens breder kijken naar de mogelijkheden die er zijn om het probleem om te lossen."

Substantiële investeringen nodig

Ook de VVD heeft zich nog eens 'extra beraden' over het CSP en de liberalen komen tot de conclusie dat ze 'nee' moeten verkopen, Er zouden 'substantiele investeringen' nodig zijn om het oude pand technisch op orde te brengen. Grote delen van de bedrading zou nog uit de jaren '50 dateren. "Zo zijn er nog veel meer dingen die we niet moeten willen". De VVD vindt het niet verantwoord om "zoveel geld te steken in een niet-duurzaam pand." Helaas, zo moet van 't Hof toegeven: "Want we zijn nog steeds voorstander van een fietsenstalling in de binnenstad." De VVD'er doet een oproep aan het college "om nog eens met de eigenaar aan de onderhandelingstafel te gaan."

Té enthousiast

"De wethouder is té enthousiast geweest", zo concludeert CDA-fractieleider Erik Verbogt. Hij vindt het jammer dat er geen keuzemogelijkheden, oftewel scenario's, mogelijk zijn. "We gaan niet in meerderheid het CSP steunen, de kosten zijn niet gedekt en het plan is onvoldoende uitgewerkt." Daarmee geeft de CDA'er impliciet aan dat zijn fractie verdeeld is over het plan. En inderdaad stemt zijn fractielid Reinoud Krijnen, die een stemverklaring afgeeft, als enige van het CDA én de coalitie vóór het CSP. De burgemeester kapt als voorzitter van de raad Krijnen's betoog echter halverwege af, "vanwege de lengte".

Sprakeloos

D66-woordvoerder Ufuk Cuman is even sprakeloos maar dient de coalitiepartijen alsnog van repliek. "Samen met Lijst Linssen heb ik in de commissie een kritisch betoog gehouden en alle coalitiepartijen spraken toen met lof over het voorstel." Cuman is blij dat er in elk geval 'niet meer tijd, geld en moeite aan het project besteed gaan worden." Overigens merkt de D66'er op, dat zijn partij in de commissie van vorige week draaierij werd verweten terwijl de coalitie nu zelf een draai maakt.

Duurzame oplossing

GroenLinks gaat er nog steeds van uit "dat het streven naar de fietsenstalling en het CSP overeind blijft staan." Maar, zo benadrukt fractieleider Peter van den Ouden: "We willen wel een duurzame oplossing. We hebben ook geluisterd naar de bezwaren van omwonenden en constateren dat draagvlak ontbreekt." GroenLinks was aanvankelijk optimistisch over de betaalbaarheid. "We zijn de laatste dagen nog eens goed gaan nadenken over de duurzaamheid van het City Service Punt. De infrastructuur van het pand voldoet niet aan de huidige eisen en dat is met aanpassingen ook niet op te lossen." GroenLinks vind het niet beschamend om "terug te keren op onze schreden. Dat gebeurt wel vaker in de politiek." Voor Peter van den Ouden is wat hem betreft "een hoofdstuk afgesloten."

Steun SP en PvdA

De PvdA vindt dat het CSP alleen kans van slagen heeft als er een concensus is met de omwonenden, aldus raadslid Adam Ahajaj. Zijn partij was vóór het voorstel en blijft dat nog steeds, mede ingegeven door de fietsersbelangen. "De vraag is: wat nu? Hoe gaan we verder met het het toegankelijk maken van de binnenstad voor fietsverkeer?" Ook SP blijft voorstander van het plan en kan daarover kort zijn. "We houden vast aan ons standpunt", zegt Carlo van den Aerssen.

Reactie college

Wethouder Patrick van der Velden toont zich berustend in de teloorgang van het CSP-plan. "Fietsen is belangrijk voor de binnenstad, en daar geloof ik echt in." Voor hem is het "jammer maar helaas." Het plan gaat op deze locatie niet door. Hij is teleurgesteld dat een deel van de kritiek – zoals de keuze voor de voormalige muziekwinkel in de Fortuinstraat – niet eerder op tafel gekomen. "Maar dit is de keuze van de raad en die heb ik te accepteren." Van der Velden blijft hopen dat er alsnog een goede invulling voor het leegstaande pand komt. "Daar zijn we met z'n allen bij gebaat en daar blijf ik mijn schouders onder zetten."