Plannen herinrichting Halsterseweg blijven zoals ze zijn

BERGEN OP ZOOM – Volgens Lijst Linssen hebben de inwoners van de Halsterseweg een behoorlijk aantal klachten over de plannen betreffende de herinrichting van die straat. Raadslid Meino Dam schreef ze op en zond dit aan het college. De gemeente vindt dat het voorstel toch echt de beste oplossing is.

Meino Dam liet weten dat er onder de bewoners een enquête was gehouden maar die had de gemeente bij de ontvangst van zijn brief nog niet gezien. Pas een week later is door vertegenwoordigers van de straat toegezegd dat deze alsnog ging komen maar dat is nog altijd niet gebeurd laat wethouder Patrick van der Velden weten. Hier op reageren is dus lastig.

Dit wil niet zeggen dat de gemeente de ongenoegens van een aantal bewoners niet kent, meldt de wethouder. Persoonlijke belangen lopen echter altijd uiteen, vat hij samen, en iedereen volledig z’n zin geven is onmogelijk. De opgerichte werkgroep heeft alle wensen en verwachtingen meegewogen en daar is het betreffende plan uit voortgekomen. Hierin zijn bewoners, de dorpsraad, de Fietsersbond en gemeentelijke adviseurs vertegenwoordigd. Volgens Van der Velden voldoende om te stellen dat er sprake is van een weloverwogen voorstel, waarbij veiligheid voorop staat. Lijst Linssen vroeg om een extra inspreekmoment maar de gemeente vindt dat daar inmiddels voldoende gelegenheid voor is geweest.

Logische keuze

Een struikelblok voor een aantal bewoners is het nieuwe fietspad met twee richtingen, dat aan één zijde dan de weg komt. Hierdoor komt gemotoriseerd verkeer aan de andere zijde  dichter langs de woningen en moeten bewoners vaker de drukke weg oversteken. Is het niet om te parkeren, dan wel om het fietspad te bereiken. De gemeente en werkgroep blijven er echter bij dat de voorgenomen aanpak de meest logische en veilige keuze is, waarin zo veel mogelijk rekening is gehouden met de input van belanghebbenden. Om de andere zijde te voet en te fiets te bereiken, komen er op drie plaatsen oversteekpunten op de Halsterseweg met zogenaamde midden-eilanden. Daarnaast is bij Intratuin een extra uitvoegstrook gepland, voor een betere doorstroming van het autoverkeer. Het voorlopig ontwerp wordt getoetst aan de geluidsnorm. Dit onderzoek loopt en er zijn nog geen resultaten bekend.

Asociaal

Een laatste klacht die het raadslid beschreef was de wijze waarop bepaalde betrokkenen zich bejegend voelen. Een ambtenaar zou zelfs hebben gesuggereerd dat het aanwezige publiek zich bij een bepaalde gelegenheid asociaal gedroegen. Dam voelt zich ook persoonlijk aangevallen, omdat een vertegenwoordiger van de dorpsraad aangaf dat ook hij zich 'verbaal zou hebben geroerd'. Een onacceptabele blijk van ambtelijke minachting voor, aldus de fractie.

De wethouder laat hierop weten: “We leven in een land met vrije meningsuiting en respect voor elkaar. We luisteren naar elkaar en hebben begrip voor ieders mening. Daarbij past het ook om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. We staan open voor verbeteringen en leren van fouten. Samen zetten wij ons in voor het beste resultaat voor de gemeente Bergen op Zoom.”