Politiek over probleemzwembad De Schelp: ‘Is dit Karma of is het beleid?’

De (financiële) tegenvallers stapelen zich al jarenlang op. Sinds zondag is De Schelp opnieuw gesloten, ditmaal vanwege problemen met de chloortoevoer. Abonnementhouders krijgen geld terug, zo is hen beloofd. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Steve Buissinne)

BERGEN OP ZOOM – Zwembad De Schelp is opnieuw gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Amper anderhalf jaar na de sluiting en drie miljoen euro aan herstelwerkzaamheden verder, blijkt de chloortoevoer niet op orde. De oorzaak is niet bekend en met man en macht wordt gezocht naar  een oplossing. Vanuit de Bergse raadspolitiek is er enerzijds begrip voor het snelle handelen maar roept het nieuwste débacle rondom het probleemzwembad ook gevoelens van teleurstelling en irritaties op. Of, zoals één van de raadsleden het verwoordt: "Wat is mis met dit zwembad? Zijn er aardstralen, is het Karma of ligt het aan het beleid?" Hieronder de reacties van diverse fracties uit zowel de coalitie als de oppositie.

Zondagochtend 13 oktober ontdekte het zwembadmanagement dat er iets mis is met de chloortoevoer naar het zwemwater. Om de veiligheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen, besloot de directie het bad te sluiten. Aanvankelijk leek er sprake van een 'tijdelijk probleem' maar inmiddels is er nog steeds geen oplossing gevonden. Zowel het zwembadmanagement als het college van B&W (De Schelp is eigendom van de gemeente) weten nog steeds niet wat de oorzaak is kunnen slechts hopen op een snelle oplossing, waaraan nu met man en macht wordt gewerkt. "Wij staan machteloos langs de lijn", zo laat men in een verklaring weten.

Lijst Linssen: verbaasd en verbolgen

Ton Linssen (Lijst Linssen) wil op korte termijn een raadsdebat over het probleemdossier. "Het college heeft heel wat uit te leggen. Wat een bak geld heeft dit wel niet gekost!" Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, zo merkt hij op. "Ik ben verbaasd en verbolgen." Over enkele weken wordt de uitslag van het raadsonderzoek naar de sluiting in maart 2018 bekend, maar Linssen heeft over het zwembad zijn eigen research gedaan. Daarover kan hij nu slechts zeggen dat zijn bevindingen "een dramatisch beeld" schetsen over de totstandkoming van het zwembad, eind jaren '90, en de periode nadien. "Ik kom hiermee naar buiten. Wees voorbereid, de onderste steen komt boven!"

GroenLInks: gezondheid vóór alles

Peter van den Ouden (GroenLInks) laat een geheel ander geluid horen. Hij heeft begrip voor de handelswijze van het zwembad. "Gezondheid gaat vóór alles. Het is een nieuw systeem en daarbij kunnen storingen zoals deze voorkomen. En dan is het zaak om snel en daadkrachtig te handelen. Het is héél vervelend dat dit nu tijdens de herfstvakantie gebeurt. Maar mensen laten zwemmen in ongezond water is absoluut niet aan de orde." Van den Ouden heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het technische mankement snel wordt verholpen.

PvdA: de maat is vol

Voor raadslid Joey van Aken (PvdA) is de maat nu vol. Vorig jaar wilde hij nog een rereferendum onder de Bergse bevolking organiseren over het probleemzwembad maar daarvoor wist hij onvoldoende ondersteunende handtekeningen te verzamelen. "Via de media hebben we als raadsleden moeten vernemen dat het zwembad alwéér dicht is. Vervolgens worden er verwachtingen gewekt door te zeggen dat de storing van korte duur zou zijn maar puntje bij paaltje blijkt het college niet te weten waar men aan toe is. Wat een amateurisme! Waar eindigt dit? Is het college nog wel in control?" Van Aken heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Hij wil allereerst weten wat de oorzaak is van deze technische storing, of er sprake is van een structureel probleem en wat de kosten zijn. En, zo vraagt hij verder: "Welk verband zit er tussen deze technische storing en grondige renovatie van zwembad De Schelp? Heeft deze technische storing zich ook voorgedaan tussen de opening van het zwembad in 1999 en de renovatie uit 2018?"

VVD: wie is de leverancier?

Rian Govers (VVD) beaamt dat een nieuw zwembad ook technische kinderziektes met zich kan meebrengen. Toch is zij kritisch in haar standpunt. "Het mag misschien een uitgebreid zwembad zijn maar zó uniek is het nou ook weer niet. Is er niet gekeken naar andere zwembaden in Nederland, en had dit misschien voorkomen kunnen worden? Hoe moeilijk kan het zijn?" Govers wil weten, met welke leverancier de gemeente in zee is gegaan voor de chloorinstallatie. Ze gaat ervan uit dat de kosten onder een garantie zullen vallen. "Net als bij de aankoop van een nieuwe auto mag je er ook vanuit gaan, dat bij de aanschaf van een dergelijke installatie een garantieregeling is afgesproken."

BSD: college moet verantwoordelijkheid nemen

Louis van der Kallen (BSD) slaakt een diepe zucht. "Wie heeft nu bij de renovatie eigenlijk de touwtjes in handen gehad", zo vraagt hij zich af. "Blijkbaar is de gemeente Bergen op Zoom niet in staat om projecten die op afstand zijn gezet, naar behoren uit te kunnen voeren." Jaren geleden besloot de gemeente namelijk De Schelp te verzelfstandigen en onder  te brengen in een zelfstandige BV, waarvan de aandelen overigens volledig gemeente-eigendom zijn. "Er is geen deskundigheid. Ondanks mijn adviezen van destijds is er geen deskundige raad van toezicht gevormd en zijn geen commissarissen benoemd die kennis van zaken hebben." Wat Van der Kallen betreft, behoort het college politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het in zijn ogen gefaalde beleid. "Ook al omdat na 2004 niet besloten is de ondeugdelijke roestvaststalen bouten te vervangen, terwijl men wist dat deze onveilig waren." Tegelijk heeft Van der Kallen niet de verwachting dat een wethouder zal struikelen over het zwembaddossier. "Simpelweg, omdat men binnen deze coalitie de afspraak heeft gemaakt om geen wethouder vóórtijds naar huis te sturen", zo stelt hij. "Het college negeert de raad compleet". Daarmee verwijst hij naar zijn recente brief over het collegebesluit de inning van reclamebelastingen deels te staken – een bevoegdheid die volgens Van der Kallen uitsluitend aan de gemeenteraad is voorbehouden.