Politiek verrast over €75.000 subsidie aan Sterck

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W blijft ondernemersvereniging Sterck ondersteunen met een jaarijkse subsidie. De vroegere 'Ton van Ton' is weliswaar met een kwart afgewaardeerd tot 75.000 euro; maar de ondernemers kunnen blijven rekenen op een forse bijdrage in de vorm van een 'waarderingssubsidie'. Dat heeft wethouder Patrick van der Velden donderdagavond bekendgemaakt, tijdens de commissiebehandeling van de Bedrijfs Investerings Zone (BIZ).

Van der Velden gaf aan, dat een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is, willen de Sterck-ondernemers hun jaarplan kunnen uitvoeren. Tegelijk moeten de ondernemers ook zelf de broek ophouden via de BIZ-gelden: het zogeheten Ondernemersfonds. In februari 2016 bepalen de ruim 300 ondernemers in het binnenstadgebied of ze het Ondernemersfonds willen voortzetten tot 2020 en daarvoor bereid zijn een jaarlijkse bijdrage te betalen. Daarvoor is een stemming nodig: meer dan de helft van de bedrijven in het BIZ-winkelgebied moeten met de stemming meedoen, en van hen dient 75% vóór de voortzetting van het fonds te stemmen.

Governance

In de raadscommissie ontstond verwarring over de verdeling van de gelden. "We besluiten om 75.000 euro subsidie te geven aan een vereniging zonder duidelijkheid hoe dat besteed wordt. Hier komt de governance (=de bestuurlijke verantwoording – red.) in gevaar", sprak VVD-woordvoerder Gertjan Huismans.

Ondernemersfonds

Volgens de wethouder dienen de ondernemers hun jaaractiviteiten hun kosten voor 50% uit het eigen Ondernemersfonds te bekostigen, en de andere helft wordt uit de gemeentelijke subsidie betaald. "Een blanco cheque", zo reageerden de fracties van onder meer VVD, PvdA en BSD. "En wát, als blijkt dat het Ondernemersfonds het niet redt?", sprak PvdA-raadslid Ad van der Wegen.

Fouten

Diverse fracties waren verrast door de koppeling van de subsidie -dus publiek geld- aan de verordening over het Ondernemersfonds. Want daarover moet de gemeenteraad volgende week een besluit nemen. "We maken wéér de fouten uit het verleden", sprak BSD-woordvoerder Louis van der Kallen verontwaardigd. "Dat gedraai, laten we eens duidelijk zijn: we moeten het hele plaatje te zien krijgen en niet alleen het topje van de ijsberg dat het college ons in het raadsvoorstel laat zien."

Volgende week raadsbesluit

De wethouder probeerde diverse malen uit te leggen dat er géén directe koppeling is tussen het fonds en de subsidie; maar hij kon de commissie daarin niet overtuigen. Woensdag 16 december gaat de discussie verder tijdens de raadsvergadering, als de politiek het finale besluit neemt.