Politiek woedend over eigenstandig collegebesluit asielopvang

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W heeft op eigen houtje besloten om 35 procent extra statushouders te gaan huisvesten; het zou gaan om 70 extra vluchtelingen. En tegelijkertijd is een noodopvang voor 400 tot 500 vluchtelingen, voor één jaar of meer, voor het college niet aan de orde. Twee politieke keuzes in een zeer gevoelig dossier, waarover de raadsfracties gisterenavond tussen neus en lippen door zijn geïnformeerd. Daarmee roept het college de woede en verontwaardiging over zich af van de meeste politieke partijen. "De raad én de bevolking worden gepasseerd. Dit is een politieke doodzonde"

Een week geleden kregen de colleges van de grotere Brabantse steden het verzoek om te kijken naar ruimte voor noodopvang in hun gemeente. De Veiligheidsregio én het COA deden een dringend beroep op de stadsbesturen om te zien of er plaats is voor honderden vluchtelingen voor de duur van minimaal een jaar. In andere gemeenten, waaronder Roosendaal, hebben de colleges dit verzoek besproken met de gemeenteraden. Het Bergse stadsbestuur maakte nam echter een eigen besluit: géén semi-permanente noodopvang voor 400 tot 500 vluchtelingen, wél bij wijze van 'wisselgeld' een opgaaf om 35% éxtra statushouders op te nemen. Naar verwachting krijgt Bergen op Zoom in 2016 zo'n 200 statushouders toegewezen; met 35 procent extra komen daar dus zo'n 70 bij. Dit heeft het college de raadsfracties dinsdagavond meegedeeld, zo blijkt bij navraag bij de diverse politieke partijen. De pers was kort daarvoor al selectief geïnformeerd over het collegebesluit. Overigens heeft Bergen op Zoom de landelijke taakstelling in 2015 niet gehaald: de opdracht was om 52 statushouders te huisvesten, dat werden er 42: een achterstand van ruim 20 procent.

Gemeenteraad en bevolking gepasseerd

De meeste raadsfracties reageren met verbazing en verontwaardiging op het besluit. Enkele raadsleden geven een reactie: "Het college passeert de raad én de bevolking", zegt VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt dat we over de vluchtelingenopvang terugkoppelen met de bevolking. De VVD vindt raadpleging via het burgerpanel daarvoor de aangewezen weg. Met die uitkomst kunnen we een afgewogen raadsbesluit nemen. Het is voor ons zéker geen uitgemaakte zaak dat we 35% extra statushouders gaan opnemen."

Doodzonde

Zijn PvdA-collega Ad van der Wegen is stelliger. "Dit is een politieke doodzonde. Het college zegt zich puur met uitvoering bezig te houden maar dit zijn keiharde politieke beslissingen en daar gaat de raad over", zegt hij. De sociaaldemocraat wil de kwestie morgen aan de orde stellen in de commissie Burger en Bestuur. Ook Peter van den Ouden, raadlid van GroenLinks, is 'not amused' met het snelle besluit van het college en voelt zich gepasseerd. "De media wisten het eerder dan wij. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Over zo'n beladen onderwerp", zegt hij. Ook het simpelweg 'afserveren' van het verzoek tot semi-permanente opvang vindt hij 'not done'. "Zo ga je in de politiek met elkaar niet om. Hier zijn gisteren, toen de burgemeester ons informeerde, grote woorden over gevallen."

Niet de juiste weg

Namens D66 zegt fractievoorzitter Chris Moerkerken dat "niet de juiste weg is gevolgd bij deze besluitvorming". Inhoudelijk wil hij niet ingaan op de huisvestingsproblematiek, "want die discussie moet nog gevoerd worden". Wel wil hij kwijt, dat het college niet op deze manier had moeten handelen. Ook CDA-raadslid Annette Stinenbosch vind het 'jammer' dat de procedures onzorgvuldig zijn gevolgd. "Dit is communicatief niet goed gegaan, het college had minstens vóóraf met de raad moeten overleggen." Zij betreurt de autonome handelswijze en pleit voor een eendrachtig beleid. "In zo'n zwaar dossier zoals dit, zouden college en raad juist gezamenlijk moeten optreden."

Ander geluid

Een ander geluid komt uit de hoek van de BSD en GBWP. Louis van der Kallen, fractievoorzitter van de BSD, laat weten nogal op te kijken van de commotie: "Al een half jaar bespreekt onze burgervader dit geregeld met de fractievoorzitters. Op de VVD na heeft geen enkele partij zich er tegen verzet, mits het om statushouders zou gaan. Ik ben dus nogal verbaasd dat het nu ineens zo'n issue is. We hebben er als eis aan verbonden dat er naast deze problematiek óók gewerkt zou worden aan sociale woningbouw en dat leidde tot de toegezegde 75 extra woningen in die sector. Ik snap niet wat nu de werkelijke klachten nog kunnen zijn. We pakken als gemeente ons rechtvaardige aandeel in de opvang van statushouders netjes op, geheel zoals afgesproken." GBWP zegt genuanceerd aan te kijken tegen de de kwestie. "Zoals wij het zien worden er geen procedures doorkruist", stelt GBWP-fractievoorzitter Evert Weys.

Update:

In een reactie laat het college, bij monde van woordvoerder Erwin Stander, weten dat er géén sprake zou zijn van nieuw beleid. Al in december zouden burgemeester en wethouders hebben aangegeven "méér in te zetten op de huisvesting van statushouders." Ook wat betreft het afhouden van de semi-permanente noodopvang zou gehandeld zijn volgens eerdere afspraken dat keuzes over dergelijke vormen van opvang nu (nog) niet aan de orde zijn. "Maar als de raad in meerderheid vindt dat de gemeente op dit moment wél een dergelijke noodopvang moeten overwegen, dan draait het college het besluit weer terug", aldus woordvoerder Stander.

Update 2: Lijst Linssen is blij dat hun brief in ieder geval serieus is genomen

Martine Suijkerbuijk laat namens Lijst Linssen weten in ieder geval blij te zijn dat de brief die haar fractie stuurde aan B & W serieus genomen is: "Wij vroegen het college om een duidelijk standpunt en dat is er nu. Over de nadere invulling gaan zij niet, dat is aan de raad. Laten we het daar de komende weken maar eens over hebben." Ze geeft wel aan het zeer kwalijk en weinig professioneel te vinden dat de pers eerder was ingelicht dan de raadsleden.

Fotobijschrift: de opvang van vluchtelingen uit het Midden-Oosten houdt de gemoederen ook in Bergen op Zoom bezig. In oktober was er nog een demonstratie vóór de vluchtelingenopvang, op het Gouvernementsplein. (Foto: KijkopBergenopZoom)