Prins Nilles III en Gròòtste Boer nodigen iedereen uit

KRABBEGAT – Zaterdagavond valt er op het Beursplen iets nieuws te beleven. Samen met de Gròòtste Boer komt Prins Nilles III daar verslag doen van de Boeremaaltijd. Alle Krabben zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Het is dit jaar voor het eerst dat er op deze wijze wordt verteld over de Boeremaaltijd. Hier schuiven stadsbestuurders, genodigden, pers en natuurlijk de prins en zijn gevolg aan, samen met de boeren van de Stichting Vastenavend. Naast een stamppot en wat kruiken bier worden er vooral liedjes en acts geserveerd, vaak om elkaar op een leutige wijze de maat te nemen.

Vanavond staan om 20.30 uur Prins Nilles III en Gròòtste Boer Joost op het Beursplein om te vertellen wat er zoal gebeurde tijdens die maaltijd. Daarop volgt een groote toer door de stad. Samen dweilen langs de cafés dus, en iedereen is welkom er bij aan te sluiten. Agge Mar Leut Et!