Proef met huis aan huis inzamelen van plastic afval

BERGEN OP ZOOM – Het is voorlopig een proef van een jaar. Tweewekelijks gaat er plastic afval opgehaald worden, huis aan huis. Na een peiling in de commissie Stad en Ruimte van 19 oktober heeft het college hiertoe besloten.

Eind maart, begin april moet het zo ver zijn. De inzameling zal bij wijze van proef voor de duur van één jaar plaatsvinden, waarna de resultaten worden besproken met de raad. Pas dan valt het besluit of deze werkwijze wordt voortgezet.

Er komen in de gemeente op tien locaties automaten, waaruit je met je Saverpas zakken kunt halen. Deze mogen gevuld langs de weg worden gezet maar kunnen ook naar de bestaande milieuparken worden gebracht. Die inzamellocaties blijven in ieder geval voorlopig bestaan, mede omdat het een proef betreft. Om dezelfde reden behoudt het college zich nadrukkelijk de vrijheid voor om eerder al in te kunnen grijpen, als bijvoorbeeld blijkt dat kapotte zakken structureel extra zwerfvuil veroorzaken of rondwaaiend plastic gevolgen heeft voor de veiligheid in de openbare ruimte.