Programmeringssubsidie voor Poppodium Gebouw-T en Theater De Maagd

Fonds Podiumkunsten is naar buiten gekomen met de definitieve besluiten van de Podiumregeling 2023-2024. De Podiumregeling werd in mei 2022 gelanceerd en ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van professioneel en kwalitatief podiumkunstenaanbod. Poppodium Gebouw-T en Theater De Maagd deden samen als nieuwe podiumkunstenorganisatie een aanvraag voor zowel de ‘Programmaregeling’ en ‘Productiebijdrage’ en ontvingen daar in november een positief besluit over.

De commissie beoordeelde de artistieke positie, inbedding en publieksfunctie van Gebouw-T en De Maagd positief. Echter viel de positief beoordeelde aanvraag onder een zogenoemde zaaglijn vanwege een beperking in budget. Dinsdag werd bekend dat het poppodium en theater alsnog de programmabijdrage krijgen van in totaal 82.500 euro voor 2023 en 2024.

Fonds Podiumkunsten hecht belang aan de rol van podia in het hele land, als plekken voor het presenteren van aanbod en het aanspreken van diverse publieksgroepen. Daartoe is het totale beschikbare budget verhoogd. De productiebijdrage van 50.000 euro was in november al toegekend. Daarmee ontvangen Gebouw-T en Theater De Maagd landelijke support in 2023-2024 voor een bedrag van 132.500 euro.

Met deze bijdrage zetten Gebouw-T en Theater De Maagd in op talentontwikkeling, een sterker artistiek profiel en het blijven bieden van een brede mix van podiumkunsten zoals muziek, theater, dans, cabaret en spoken. Zo gaat verder samengewerkt worden met onder andere Zeeland Nazomer Festival en Conservatorium van Amsterdam voor de producties van theater en popmuziek.

Foto: Richard Groenendijk in De Maagd (fotograaf Corné de Weert)