Provincie en Bergen op Zoom zetten stap voor transformatie binnenstad

BERGEN OP ZOOM – De provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom gaan aan de slag met de herontwikkeling van de binnenstad. Ze tekenen daarvoor een intentieovereenkomst en stellen een plan van aanpak vast. Dit plan richt zich vooral op het tegengaan van leegstand. Ook moet het gaan zorgen voor een levendige binnenstad met de juiste voorzieningen en een goede combinatie van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

“Ook al is de uitdaging in Bergen op Zoom groot, met de bijdrage die we nu leveren aan de stad kunnen we de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. “Het is een kans om dat mogelijk te maken én maatschappelijke opgaven in onze provincie zoals grote vraag naar woningen, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid op te pakken. We doen dit overigens ook met de andere grote en middelgrote steden in Brabant die allemaal te maken hebben complexe vraagstukken in de centra.”

Een binnenstad met meerdere functies

Wethouder Jeroen de Lange is blij met de samenwerking om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. “In onze prachtige historische binnenstad veranderen en verrijken we de functies. Niet meer alleen traditionele detailhandel en horeca, maar ook wonen, leisure en dienstverlening zoals een advocatenkantoor. Samen met de betrokkenen gaan we zorgen dat de vele kansen die de binnenstad biedt verzilverd worden. Je kunt dan denken aan de koppeling tussen de binnenstad en de Binnenschelde, maar zeker ook de koppeling van kennis en innovatie op het gebied van duurzame voedselproductie met bestaande bedrijvigheid. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als we het Dablab, ons Agrofoodkenniscentrum, kunnen verbinden met de horeca in de binnenstad”.

Toekomstbeeld en actieplan

Het plan van aanpak moet leiden tot concrete samenwerkingsafspraken tussen provincie en gemeente en andere partijen. Er ligt dan een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld en actieplan voor de binnenstad waarin staat wat de betrokken partijen in de komende 5 jaar gaan doen om de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden.