PUNT maakt zich zorgen over ‘lek’ in schuldsaneringstrajecten

BERGEN OP ZOOM – De eerste brief aan het college van de nieuwe partij PUNT is verzonden. Raadslid Gertjan Huismans heeft vragen over hoe de gemeente omgaat met een mogelijk ‘lek’ in de schuldsanering.

Huismans heeft een voorbeeld toegezonden gekregen van een inwoner, die van dichtbij meemaakte hoe iemand in een wettelijke schuldsaneringsregeling toch nieuwe schulden wist te maken. Volgens zijn bron moet iemand die dergelijke ondersteuning krijgt toegewezen er voor tekenen de situatie niet te verergeren door nieuwe financiële betalingsverplichtingen aan te gaan.

Politiek moet uitspraak doen

In het voorbeeld dat nu aan het college wordt voorgelegd heeft de rechtbank blijkbaar aangegeven dat niet het hof maar de politiek moet aangeven of zoiets alsnog geoorloofd is. Het ging in dit geval om een tandheelkundige behandeling van 6.000 euro, waarvan de cliënt 1.100 euro zelf moet betalen maar dit niet heeft. PUNT noemt het een ‘mogelijk lek in de schuldsanering’, dat nieuwe schulden maken toelaat. De kersverse partij noemt het fraude en geeft aan misbruik van het sociale vangnet ten zeerste af te keuren.

Visie van het college

Blijkbaar heeft zelfs de Hoge Raad geen juridisch handvat om een rechterlijke uitspraak te doen over een situatie als deze, stelt Huismans vast. Hij wil dat het college met een visie komt over de wettelijke schuldsaneringsregeling en de verplichtingen van een cliënt in een situatie als deze. Tevens wil hij weten of er meer van dergelijke voorvallen spelen. Wat zijn partij betreft komt er een intern onderzoek en vervolgens een rapportage aan de gemeenteraad. Daarnaast vraagt hij aan het college om op de mededeling van de Hoge Raad te reageren.

Christian Dubovan