PvdA Bergen op Zoom start Ombudsteam

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Soms raken mensen verward in de wirwar aan gemeentelijke regels, voelen ze zich van het kastje naar de muur gestuurd of onrechtvaardig behandeld. Om deze mensen de helpende hand te bieden, is de PvdA in Bergen op Zoom per 1 oktober gestart met een ombudsteam. In eerste instantie is het ombudsteam bereikbaar via telefoon en email. Binnenkort zal ook een 2 maandelijks spreekuur geopend worden.

Het ombudsteam biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat zaken van individuele burgers in behandeling worden genomen en daar waar mogelijk worden opgelost. Indien nodig wordt doorverwezen naar een instantie of instelling die kan helpen. Per spreekuur staan twee vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat men soms 'kleine problemen' noemt, maar die voor de betrokkenen als groot worden ervaren. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar het probleem hoeft niet perse iets met overheidsinstanties te maken te hebben. Denk bijvoorbeeld aan overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, UWV enz. Allemaal zaken dus die mensen dagelijks raken. Men kan ook op weg geholpen worden, als men niet goed weet bij welke instantie aan te kloppen.

Desnoods hogerop

Het ombudsteam is geen nieuw concept: in het hele land zijn zo’n 180 ombudsteams actief. Hierdoor kan men overleg plegen met andere teams in geval van problemen die ook elders voorkomen en zien hoe men het elders oplost. Indien blijkt dat bepaalde regels niet voldoen of een onrechtvaardige situatie veroorzaken, kan het nodig zijn om het ‘hoger op te zoeken” en worden de problemen doorgespeeld naar de gemeenteraadsfractie, het landelijke ombudsteam of de 2e kamer fractie.

Spreekuren worden 2x per maand gehouden van 19.00-21.00 uur gehouden in het hoofdgebouw van Brede School Oost (Kardinaal de Jonglaan 21). Het ombudsteam ondersteunt alle inwoners van Bergen op Zoom, ongeacht hun politieke voorkeur. Het ombudsteam is buiten de spreekuren om telefonisch bereikbaar via telefoon (06-228 663 42) of e-mail (ombudsteampvdaboz@gmail.com).