PvdA bezorgd over inzet vrijwillige brandweer

BERGEN OP ZOOM – De PvdA-raadsfractie is bezorgd over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Raadslid Ad van der Wegen schrijft dat in een brief aan het college van B&W. Deze week kwam in het nieuws, dat in Noord-Holland het aantal vrijwillige medewerkers in ras tempo terugloopt. Oorzaken liggen onder meer in hogere werkdruk en in de bezuinigingen. De Bergse PvdA-raadsleden vragen zich af of de situatie in Bergen op Zoom zoveel anders is en of de veiligheid in het gedrang is. "Ons vermoeden is, dat het een landelijke trend is. De problemen rondom werk- en tijdsdruk komen overal voor", zegt Van der Wegen. Hij wil uitleg van het college over de stand van zaken in Bergen op Zoom.

Sinds drie jaar beschikt de Brandweer Midden- en West-Brabant over een splinternieuwe kazerne, aan het Havenplein in Bergen op Zoom. "Maar veiligheid is méér dan een nieuw gebouw en moderne materialen: de betaalde brandweerkrachten kunnen hun werk onmogelijk doen zonder ondersteuning van voldoende vrijwilligers." Dinsdag maakte minister Van der Steur bekend, onderzoek te doen naar de werkomstandigheden binnen de betaalde en vrijwillige brandweer.

Problematiek in Bergen op Zoom

Ook het tv-programma EenVandaag besteedde aandacht aan de problematiek, nadat de Tweede Kamerfractie van de SP de noodklok had geluid. De PvdA-fractie vraagt de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen de gemeente, om te inventariseren hoe de stand van zaken in onze regio is. Van der Wegen heeft naar zijn zeggen al contact gehad met vrijwilligers en krijgt signalen over hoe het lokaal leeft. Het raadslid houdt zich al vele jaren bezig met de werkwijze van de brandweer, al vóór de reorganisaties van de afgelopen jaren en de vorming van de Veiligheidsregio's. (Foto: Brandweer MWB)

Update:

Inmiddels heeft ook de VVD gemeld, de werkdruk en de tevredenheid van brandweermedewerkers aan de orde te stellen bij de raadscommissie Burger & Bestuur van donderdag. VVD-commissielid Rian Govers brengt dit tijdens de rondvraag aan de orde.