PvdA BoZ wil meer aandacht voor aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

BERGEN OP ZOOM – De lokale PvdA is geschrokken van een tv-uitzending over discriminatie door uitzendbureaus. Duoraadslid Adam Ahajaj en fractievoorzitter Han Verbeem willen weten in hoeverre de gemeente er lokaal werk van maakt om dit tegen te gaan.

Het televisieprogramma Radar legde onlangs de nodige discriminatie door uitzendorganisaties bloot. Verschillende bureaus in Nederland werd door een fictief bedrijf gevraagd om uitzendkrachten. Dit niet-bestaande bedrijf vroeg expliciet om geen Marokkanen, Turken of Surinamers aan hen te koppelen en daar ging bijna de helft van de uitzendbureaus in mee, wat volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling verboden is.

Actief beleid

De PvdA vindt dat arbeidsmarktdiscriminatie stevig moet worden bestreden, melden Ahajaj en Verbeem: “Uitzendbureaus en bedrijven die zich hieraan schuldig maken moeten keihard worden aangepakt door hoge boetes en naming and shaming. Ook moet zowel de landelijke, als de lokale overheid elke vorm van samenwerking met dit soort instituten opzeggen. De toekomst is van ons allemaal!”

Daarom vragen ze namens hun fractie aan het college dat de gemeente zich actiever gaat bezighouden met discriminatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door met mystery guests steekproeven te houden. Tevens wil de afdeling graag worden bijgepraat over lokale cijfers, als die er zijn, betreffende dergelijke vormen van uitsluiting.

Stockfoto: Pixabay/Gustavo Torres