PvdA deelt Lepelstraatse zorgen woonaanbod jonge inwoners

BERGEN OP ZOOM – Onlangs stuurde de Dorpsraad Lepelstraat een brief naar de gemeenteraad over zorgen die er leven. Er zijn geen betaalbare woningen voor starters. De PvdA stelt er nu vragen over aan het college.

De dorpsraad stelt dat het voor de toekomst van het dorp van belang is dat jonge Lepelstraters in hun dorp moeten kunnen blijven wonen als ze dat willen. Dan dienen er echter wel betaalbare sociale huur- of koopwoningen te zijn. Dat aanbod ontbreekt blijkbaar volledig, waardoor jongeren elders moeten gaan wonen. Het werkt dus ook vergrijzing in de hand en de leefbaarheid en de sociale structuur staan zo onder druk.

Ook amper plannen

Er wordt in Bloemendaal wel gebouwd maar dat is een duurder segment en inmiddels bijna volledig vol gebouwd. Verder is Lepelstraat in afwachting van appartementen in de Lepelaar maar dat is het dan wel. Stadlander onderhoudt volgens de brief van de PvdA alleen maar het bestaande woningbestand in Lepelstraat en doet incidenteel een huurwoning in de verkoop. Aan het college stellen raadsleden Joey van Aken en Adam Ahajaj daarom de vraag wat de gemeente doet aan het zorgen dat ook jongeren hier betaalbaar woonaanbod gaan vinden.

Stochfoto (uitsnede): Harry Strauss / Pixabay