PvdA in raad, waterschap en provincie samen in actie tegen bomenkap

INGEZONDEN MEDEDELING, bewerkt door de redactie. Foto: Pixabay / W. Brauner

BERGEN OP ZOOM / BREDA / 'S-HERTOGENBOSCH – De PvdA-fracties van Provinciale Staten Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom willen een bestuurlijk krachtenbundeling bij de bescherming van het Natura2000-gebied aan de oostzijde van Bergen op Zoom. 'De provinciale, regionale en lokale overheden moeten gezamenlijk alle zeilen bijzetten om een overbodige kap van 200.000 hectare bosgebied te voorkomen", schrijven de drie fracties in een persverklaring. De nieuwe hoogspanningsleiding zou volgens hen hier beter ondergronds kunnen gaan via de bestaande ondergrondse buisleidingenstraat. Het onderwerp staat in Bergen op Zoom op de aadsagenda van vanavond, waarbij een motie wordt ingediend namens alle gemeenteraadspartijen.

De bescherming van natuur, (grond)water en ruimtelijke kwaliteit is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel provincie, waterschap als gemeente. "Daarom vinden de drie PvdA-fracties het belangrijk om gezamenlijk op te treden", stellen Joey van Aken (gemeenteraad Bergen op Zoom), Han Verbeem (algemeen bestuur Brabantse Delta) en Stijn Smeulders (Provinciale Staten) in een gezamenlijke verklaring. De nieuwe 380KV-verbinding doorsnijdt het Brabantse landschap van west naar oost en raakt op diverse plaatsen de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Brabant.

Grondwaterbescherming

Opmerkelijk genoeg is op de plankaarten al gebruik gemaakt van de bestaande buisleidingenstraat. De hoogspanningsverbinding zou echter al bij de Heimolen, ter hoogte van de Huijbergsebaan, boven de grond komen om vervolgens delen van landgoed Lievensberg te doorkruisen. Een natuurgebied ter grootte van 20 tot 30 voetbalvelden dreigt te verdwijnen voor de extra hoge masten die nodig zijn voor de 380KV-leiding. Ook vrezen de PvdA-fracties dat het grondwaterbeschermingsgebied wordt aangetast.

Pas ná Natura2000-gebied bovengronds

De PvdA-bestuurders vinden dat kwetsbare natuur niet mag verdwijnen als er goede alternatieven voorhanden zijn. Daarom willen de fracties, dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dit deel van het tracé nader onder de loep neemt en de mogelijkheid laat onderzoeken om pas ná het Natura2000-gebied 'bovengronds' te gaan met de nieuwe hoogspanningsverbinding. De minister neemt deze zomer een besluit over het tracé van de nieuwe 380KV-hoogspanningsverbinding.

Handtekeningenactie

De keuze voor een bovengronds tracé stuit bovendien op maatschappelijke weerstand, zo constateren de drie PvdA-fracties. Een online handtekeningenactie tégen de bomenkap is inmiddels door meer dan 20.000 bezwaarmakers ondertekend.