PvdA: Joblodge haaks op nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

BERGEN OP ZOOM – In navolging van de nodige andere partijen, uit nu ook de PvdA grote bedenkingen bij de aangekondigde joblodge aan de Brechterhoeflaan. Er is nieuw beleid aangekondigd door het college en daar zou ook dit nog niet uitgevoerde plan aan moeten voldoen, vindt de fractie.

De SP, Lijst Linssen, D66 en zelfs coalitiepartij GBWP gingen de PvdA al voor. Allen stelden ze vragen bij de locatie en invulling van de voorgenomen joblodge aan de Brechterhoeflaan. B en W beloofde er na de zomer op terug te komen, raadsleden Adam Ahajaj en Joey van Aken geven alvast een voorzetje.

Er is nieuw beleid op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten beloofd door het college, dat met de raad samen opgesteld moet worden. Wat de sociaaldemocraten betreft dient ook het joblodge-plan getoetst worden aan die nieuwe spelregels. Dat is echter nog geen gelopen race.

Niet logisch

B en W heeft eerder al laten weten het initiatief aan de Brechterhoeflaan door te willen zetten, met wellicht een klein aantal aanpassingen. Volgens de PvdA niet bepaald logisch, mede omdat er waarschijnlijk pas gebouwd en ontwikkeld gaat worden als het nieuwe beleid er is.

Vermoed wordt dat de plannen mogen doorgaan omdat de ontwikkelaars zich beroepen zich op het feit dat er kosten en afspraken zijn gemaakt. Van Aken en Ahajaj geven echter aan de Brechterhoeflaan en de wijk er geen goede locatie voor te vinden. En als er tóch een joblodge komt, moeten vertegenwoordigers van de buurt en omwonenden inspraak krijgen in hoe het geheel nader vorm en invulling krijgt, stellen ze.

Andere aanpak

Er zijn andere plaatsen en oplossingen voor het invullen van de vraag naar arbeidsmigranten, aldus de PvdA. Die ziet veel meer in short-stay-huisvesting dichtbij het werk, in samenwerking met de werkgever gerealiseerd. Dat zou het nieuwe uitgangspunt moeten worden.

Afbeelding: joko narimo / Pixabay