PvdA: lagere rente op rioollasten scheelt burger 35 euro per jaar

BERGEN OP ZOOM – De PvdA wil dat de zogeheten 'rekenrente' die de gemeente de burgers berekent over de rioollasten, in één keer verlaagt van 5% naar 4%. Dat zou de Bergse huishoudens volgend jaar een voordeel van 35 euro opleveren, berekent PvdA-fractievoorzitter Ad van der Wegen. Hij dient daarvoor een wijzigingsvoorstel in bij de nota Rentebeleid, die de gemeenteraad op 16 december vaststelt. Deze nota voorziet al in een verlaging van deze rekenrente, maar dan gefaseerd over een periode van vier jaar. Van der Wegen wil de burgers dit voordeel al vanaf 2016 gunnen. "Waarom wachten als het nu al kan?"

Het wijzigingsvoorstel, oftewel amendement, betreft het raadsvoorstel ‘Treasurystatuut en Nota Rentebeleid’. Daarin komt ook de rekenrente aan de orde: een boekhoudkundig rentetarief dat gebaseerd is op een langjarig gemiddelde. Echter, de huidige rekenrente sluit al lang niet meer aan bij de werkelijke rentestanden. En door de rekenrente te verlagen zouden de lasten flink omlaag kunnen, stelt Van der Wegen. "De gemeente Bergen op Zoom scoort nog niet steeds niet positief met betrekking tot de totale woonlasten", merkt de politicus daarbij op. "Uit de eerder uitgevoerde stresstest blijkt dat dit vooral verklaard wordt door relatieve hoge lasten voor riolering en afvalstoffen".

Historisch lage marktrente

De rekenrente bij alle andere onderdelen is enkele jaren geleden al verlaagd naar 4%, vooral doordat de werkelijke marktrente momenteel historisch laag is. "De verwachting is, dat een scherpe stijging de komende jaren niet op zal treden", voorspelt het PvdA-raadslid.  "Op dit moment ligt de kapitaalmarktrente op ongeveer 1,3%."  Een verlaging van de interne rekenrente zou ook leiden tot een verlaging van de jaarlijkse kosten voor riolering. Van der Wegen baseert zich daarbij op een advies van onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV.