PvdA maakt zich zorgen over bedreiging grootschalige mestfabrieken

STEENBERGEN – PvdA Bergen op Zoom maakt zich met zusterpartijen uit de regio grote zorgen over de mogelijke komst van grootschalige mesterverwerkingsbedrijven in West-Brabant. Gedeputeerde Staten Noord-Brabant is op zoek naar locaties. De partij roept de colleges van b en w op om hiertegen stelling te nemen. Volgens PvdA hebben dergelijke bedrijven impact op natuur en leefomgeving: “Groen verdwijnt, stikstof neemt toe en geuroverlast bereikt een hoogtepunt. Deze mestfabrieken zijn simpelweg slecht voor de gezondheid van mensen”, aldus de PvdA-afdelingen van Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal.

“De PvdA hoopt van harte dat de provincie tot inkeer komt, en zich houdt aan eerder gestelde kaders die mestverwerking alleen op bedrijventerreinen toestaan, waarbij grootschalige mestverwerking sowieso uit den boze is. Wat de PvdA betreft is er überhaupt geen behoefte aan meer mestfabrieken, die slechts noodzakelijk zijn bij zaken als grootschalige veeteelt. Daar is de PvdA sterk op tegen: winst voor enkelen, overlast voor velen”, zo laten de vier lokale afdelingen in een verklaring weten.

Publicatie Mest-plan

“In februari 2021 zal de provincie een zogeheten planMER MEST publiceren. Dit is een ruimtelijke milieubeoordeling van potentiële gebieden aangaande de geschiktheid voor centrale mestbewerking. Wij gaan ervan uit dat de colleges van B&W in West-Brabant (in gezamenlijkheid) richting de provincie in stelling komen tegen grootschalige mestverwerking in onze regio: nu en in de toekomst”, aldus de PvdA.

Foto: Het Halsters Laag, een prachtig gebied tussen Halsteren en het Oudland van Steenbergen.
foto: Peter Vermeulen © 2021