PvdA meldt zich alsnog op 1 mei: zorgen over schijnconstructies arbeid

BERGEN OP ZOOM – Het is erg stil in Bergen op Zoom op de Dag van de Arbeid, schreven we al in een eerder artikel. Toch inspireerde het PvdA'er Han Verbeem blijkbaar nog voldoende om juist vandaag een brief aan het college te sturen over de zorgen die zijn fractie heeft over de "import van goedkope (en onderbetaalde) arbeid uit Oost-Europa en andere lagelonenlanden".

Volgens de Bergse PvdA afdeling is er nog steeds een tekort aan arbeidskrachten maar houdt ‘het kapitaal’ de werkloosheid kunstmatig in stand. Dat zou komen omdat werkgevers geregeld kiezen voor het importeren van goedkope en onderbetaalde arbeid uit lagelonenlanden. De sociaal-democraten wijten dit aan de ‘vrije handelsgeest’ van Europa. Verbeem constateert namens zijn partij dat ook de (rijks)overheid en gemeenten zich inlaten met bedrijven die zo werken, bijvoorbeeld bij bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden. Hij roept op deze vorm van uitbuiting tegen te gaan en geen opdrachten meer te verstrekken aan werkgevers die zo omgaan met arbeiders. Volgens de brief is het mede aan de PvdA te danken dat de gemeente Bergen op Zoom al geruime tijd beleid voert op maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Het zou echter toch nog voorkomen. Blijkbaar krijgt zijn fractie signalen dat bij grote projecten via onderaannemers en uitzendconstructies onderbetaalde Oost-Europese krachten worden ingezet.

Nieuwe wet in de maak

Van het College van Burgemeester en Wethouders wil het pas weer geïnstalleerde raadslid weten of deze zorg gedeeld wordt en of bekend is welke bedrijven die voor de gemeente werken gebruik maken van goedkope import-arbeid. Verbeem roept het college op om opdrachten uitsluitend te gunnen aan ondernemingen die géén gebruik maken van schijnconstructies. Hij wijst er op dat er een wet in voorbereiding is die dergelijke praktijken tegen moet gaan en vraagt het college om vanaf nu alvast in de geest daarvan opdrachten te verstrekken.