PvdA opnieuw op de bres voor kwetsbare gezinnen

PvdA-raadslid Joey van Aken: "De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen -zowel fysiek als mentaal– op latere leeftijd." (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Egin Akyurt)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse PvdA vraagt hernieuwd aandacht voor de positie van kwetsbare gezinnen. Na een eerdere oproep in april 2017, volgde vanuit het college van B&W een toezegging om eind dat jaar met een Plan van Aanpak te komen. Dat plan is tot nu toe nog steeds niet aan de gemeenteraad aangeboden, en daarom wil PvdA-fractievoorzitter Joey van Aken dat het college alsnog actie onderneemt. Daarbij verwijst het sociaaldemocratische raadslid naar het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start.

"De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen -zowel fysiek als mentaal– op latere leeftijd", zo stelt Van Aken vandaag in een brief aan het college van B&W. "De minister stelt landelijk 41 miljoen euro ter beschikking om invulling te geven aan het actieprogramma en het aanvullende plan voor preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen."

Lokale en regionale samenwerking

Daarbij wil Van Aken weten, op welke manier het college van plan is een invulling te geven aan het actieprogramma voor de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij vraagt hij: "Bent u al gestart met een aanpak waarin u samenwerkt met een lokale en regionale coalitie rondom de eerste 1000 dagen van een kind? Met welke partijen wilt u hierin samenwerken?" De PvdA-fractie wil duidelijkheid over het aantal kwetsbare gezinnen in Bergen op Zoom en de omvang van deze groep.

Eerdere toezegging

In zijn brief van vandaag komt Van Aken terug op een toezegging van het college, nog uit de vorige bestuursperiode. In 2017 vroeg de toenmalige PvdA-fractie het college om opheldering. "Uit een onderzoek van de vijf rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein bleek dat de wijkteams in Bergen op Zoom, die deze kwetsbare gezinnen begeleiden, de complexe problematiek niet aankunnen", zo memoreert Van Aken aan de eedere brief van zijn voorganger.

Derde kwartaal 2017

Destijds antwoordde het college zich 'te herkennen de verontrusting" van de PvdA-fractie en eveneens van mening te zijn 'dat de aansluiting tussen de verschillende domeinen als het gaat om hulp aan kwetsbare gezinnen verbetering behoeft'. Toenmalig wethouder Kammeijer schreef antwoordde in juni 2017: "We verwachten in het derde kwartaal van 2017 met een plan van aanpak te komen." Hierin zouden de verbeterpunten vanuit het rijksinspectierapport zijn meegenomen. De gemeenteraad heeft dit toegezegde plan van aanpak 'zorg kwetsbare gezinnen' tot op de dag van vandaag nog niet ontvangen, aldus de PvdA-fractieleider. "Wanneer kunnen wij als raad een plan van aanpak rondom deze problematiek tegemoet zien", zo besluit Van Aken zijn brief aan het College. De PvdA-fractie wil binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.