PvdA-raadslid Ahajaj komt op voor behoud van supermarkt De Gagel

Tekst: Han Verbeem, foto: PvdA Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM – Raadslid en Gageldonk-bewoner Adam Ahajaj (PvdA) maakt zich zorgen over de leefbaarheid van zijn wijk, nu de huidige supermarkt in winkelcentrum De Gagel hoogstwaarschijnlijk wordt verplaatst naar De Zeeland. “Het is in het belang van de wijk Gageldonk dat deze voorziening op deze plaats blijft bestaan”, zo schrijft Ahajaj in een brief aan het college van B&W. Ahajaj en zijn PvdA-fractiegenoten willen dat het college zich maximaal inspant om in De Gagel een supermarkt te behouden.

De verhuizing komt voor de PvdA niet als een totale verrassing: al in 2017 maakte het supermarktconcern het plan bekend om de vestiging naar De Zeeland te verhuizen. ” De aanvraag ligt momenteel bij de gemeente”, aldus het PvdA-raadslid. :Wij gaan er vanuit dat de aanvraag ook nu zal worden afgewezen, aangezien de regel voor één supermarkt bij de Zeeland nog altijd bestaat.”

Noodzakelijk voor leefbaarheid van de wijk

De PvdA vindt dat kleine winkelcentra in buurten noodzakelijk zijn om de wijken nog enigszins leefbaar te houden. “Als inwoner van de wijk spreek ik regelmatig met mensen uit Gageldonk. Zonder uitzonderingen is men te spreken over de functie van winkelcentrum de Gagel” schrijft raadslid Ahajaj in zijn brief. “Mensen die bijvoorbeeld woonachtig zijn in de Heiningen-flats, en die afhankelijk zijn van deze supermarkt voor de boodschappen, zullen door deze wijziging onevenredig hard worden geraakt.” Door de verdwijning van de supermarkt zal De Gagel aan kracht verliezen als winkelcentrum, zo voorspelt de PvdA.

Ontmoetingspunt voor wijkbewoners

Ahajaj en zijn fractie willen volgens de brief een punt te maken als het gaat om de leefbaarheid van onze wijken en de rol van kleine winkelcentra hierin: “Denk bijvoorbeeld ook aan het Zonneplein.” De Bergse PvdA is volgens Ahajaj “een uitgesproken voorstander van winkelcentra als De Gagel. Wij zien deze plaatsen als essentiële knooppunten in wijken, waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.”