PvdA-raadslid Ahajaj trekt aan noodbel over illegale pensions in rijtjeswoningen: overlast van kwaad tot erger

(Redactie: Han Verbeem. Foto’s: PvdA / Adam Ahajaj)

BERGEN OP ZOOM – PvdA-raadslid Adam Ahajaj maakt zich zorgen over de leefbaarheid van wijk De Warande, rondom de Pastoor Jutenlaan en de Karel Doormanstraat. De buurt lijdt volgens Ahajaj ernstig onder zowel de overlast van illegale pensions als de aanwezigheid van psychiatrische zorginstelling GGZ WNB. De PvdA wil dat het college hier gaat handhaven en met fatsoenlijk beleid komt voor huisvesting van seizoenarbeiders.

De omwonenden zien de jarenlange overlast van kwaad tot erger worden en zijn ten einde raad. Ahajaj is in daarom gesprek gegaan met de buurtbewoners en een ronde door de wijk gemaakt. Daarbij blijkt dat her en der zwerfaval ligt, en met vuilniszakken tegelijk is het gedumpt. Deze komen van Oost-Europese seizoensarbeiders die tijdelijk in de wijk verblijven. Velen van hen nemen het niet zo nauw met de regels voorschriften als het om afval gaat en gaan achteloos met hun vuilnis om, constateert Ahajaj. De uitbaters van de ‘pension’s (illegaal verhuurde rijtjeswoningen) en werkgevers bemoeien zich er niet mee, er is geen toezicht, waardoor het van kwaad tot erger wordt. Auto’s worden her en der geparkeerd en dat zorgt voor onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties.

Nog steeds geen écht huisvestingsbeleid

De PvdA-fractie constateert dat een groot deel van deze problemen ontstaat doordat er geen écht huisvestingsbeleid is voor seizoenarbeiders. Deze huisvesting is volgens de PvdA een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de gemeente, de verhuurders als de werkgevers die de goedkope arbeidskrachten inhuren. “Zo kunnen arbeidsmigranten beter gevestigd worden nabij hun werkplek”, oppert Ahajaj in zijn brief. “Er ligt nog altijd geen gemeentelijk plan rondom de vestiging van arbeidsmigranten. Hoe staat het hiermee”, vraagt hij aan het college. “Neemt u ook de huisvesting van arbeidsmigranten door particuliere verhuurders in rijtjeshuizen daarin mee?”

GGZ WNB-cliënten nemen hun problematiek mee de wijk in

Een andere bron van overlast is de aanwezigheid van zorginstelling GGZ WNB, bij de Karel Doormanstraat. De cliënten hangen rond in de omgeving, hebben te maken met een gecombineerde psychische-verslavingsproblematiek en nemen die problemen letterlijk mee de wijk in. “Het gaat hierbij met name om het dumpen van zwerfafval rondom het gebouw, het doen van de behoefte in paadjes en steegjes rondom de instelling en drugsoverlast”, schrijft Ahajaj. “Bewoners van de Pastoor Jutenlaan hebben zelfs al op eigen initiatief een hek geplaatst om te voorkomen dat de cliënten van de instelling het paadje in lopen.” Ook de zorginstelling zelf zou al erkennen dat een woonwijk geen goede locatie is voor deze instantie. Ook hierover trekt Ahajaj aan de noodbel. Hij wil dat het college in actie komt om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.