PvdA stelt parkeerproblematiek Mimosastraat en omstreken aan de kaak

BERGEN OP ZOOM – Bewoners van de wijk Gageldonk-West zijn niet blij met de parkeeroverlast en het rijgedrag in de buurt. Dat constateerde de PvdA tijdens gesprekken met mensen aldaar. De partij roept het college op in actie te komen.

Duoraadslid Adam Ahajaj en raadslid Han Verbeem geven in een brief als voorbeeld de Mimosastraat en de Lorkstraat. Maar het betreft zeker niet alleen die twee locaties. Tijdens gesprekken met bewoners bleek een grote ergernis over parkeergedrag. Auto’s worden her en der gewoon op het trottoir gezet en er is een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Dat laatste komt vooral omdat treinreizigers met de auto naar het station komen en deze in de naastgelegen buurt parkeren. Hetzelfde geldt voor bezoekers van het centrum.

parkeerproblematiek

Volgens de PvdA is een deel van de oorzaak van het probleem een tekort aan parkeerruimte in het centrum en bij het station. Ahajaj en Verbeem vragen in een brief gericht aan B en W of het college die mening deelt en of er al wat aan wordt gedaan. De PvdA vindt dat ook de NS en ProRail betrokken zouden moeten worden in oplossingen en wil weten of hier al mee wordt gesproken. Tevens stelt de partij voor om een transferium te overwegen.

Handhaving

Een andere ergernis van dezelfde buurt is het rijgedrag van bepaalde chauffeurs. Dit speelt vooral in de Mimosastraat. Het is een 30km-zone maar daar houden velen zich niet aan. Betere bebording zou al veel schelen volgens bewoners. En meer handhaving, zeker ook vanwege het foutparkeren in de buurt. Tot nu toe is er met klachten uit de buurt weinig gedaan, meldt de PvdA. Met deze brief hoopt de fractie daar verandering in te brengen.