PvdA vraagt om structurele aanpak wildplassen

BERGEN OP ZOOM – Volgens de Bergse PvdA-afdeling is wildplassen een groot probleem in het centrum. De partij krijgt in toenemende mate signalen van bewoners in en rond de binnenstad. Blijkbaar was de afgelopen Krabbenfoor de spreekwoordelijke druppel.

De brief opent met de constatering dat de Krabbenfoor 2017 weer een groot succes was maar helaas ook een schaduwzijde kende. Er was blijkbaar veel overlast van in steegjes en elders urinerende mensen. Dat het ook anders kan, aldus de PvdA, blijkt al jaren tijdens de Vastenavondperiode. Dan staan her en der plaszuilen en dit voorkomt veel wildplasgedrag.

Het probleem beperkt zich niet tot alleen grote evenementen, al komt het dan wel meer voor. Het uitgaansleven in met name de weekends zorgt altijd wel voor overlast, aldus de brief van duoraadslid Adam Ahajaj en raadslid Han Verbeem. Het zorgt voor stank en vervuiling, constateert de PvdA, die harde woorden overheeft voor de ‘daders’: “Deze personen zijn simpelweg moreel onverantwoord bezig en maken zich schuldig aan strafbare feiten.”

Ouderwets en achterhaald

Ahajaj en Verbeem komen namens hun fractie met twee oplossingen: enerzijds meer toezicht en bestraffen van het gedrag, anderzijds zorgen dat er openbare toiletten terugkomen in de stad. De PvdA vindt het ‘ouderwets en achterhaald’ dat een uitgaanscentrum als Bergen op Zoom geen faciliteiten biedt en wijst naar steden om ons heen, waaronder Roosendaal, die dit wel bieden. De fractie vraagt het college van B en W te onderzoeken wat er mogelijk is.