PvdA: West-Brabantse raden om de tafel over ICT-beleid

Foto 1: Is de gemeente Bergen op Zoom wel cyber-proof? In een aantal browsers, zoals in dit geval Google Chrome (Mac-versie), wordt het veiligheidscertificaat van de gemeentelijke webserver niet herkend waarop de site wordt geblokkeerd. Foto 2: Het hoofdkantoor van ICT West-Brabant-West in Zevenbergen. (Tekst: Han Verbeem)

UPDATE: De PvdA-motie waarin de regiobijeenkomsr werd voorgesteld, is donderdagavond tijdens de raadsvergadering alleen door de oppositiepartijen ondersteund – uitgezonderd de BSD. De coalitiepartijen GBWP/CDA/VVD/GroenLinks gaven in de raadsvergadering aan, dat ze voldoende vertrouwen hebben in wethouder Stinenbosch en daarmee de PvdA/LL/D66/SteunpuntBoZ-motie overbodig te vinden. Stinenbosch had de motie overigens ontraden, omdat ze naar haar zeggen al volop bezig is met versterking van de governance-structuur. Ook gaf ze aan over een 'plan-B' te beschikken, als zou blijken dat er niets met de ingediende zienswijze zou gebeuren. Het raadsvoorstel met de zienswijze is aangenomen, de motie is verworpen.

BERGEN OP ZOOM – De Bergse PvdA wil het gemeentelijk ICT-beleid onder de loep nemen. Fractievoorzitter Joey van Aken wil dat de raden van de vijf deelnemende gemeenten gezamenlijk om de tafel gaan om de zogeheten 'governance' te bespreken, oftewel de wijze waarop beleid tot uitvoering komt en de toezicht vanuit de gemeenten. Ook het tempo waarin noodzakelijke vervangingen van ICT-technolgie wordt doorgevoerd, moet daarbij aan de orde komen. Vanavond dient zijn partij -samen met andere oppositiepartijen D66, Steunpunt Bergen op Zoom en Lijst Linssen- een voorstel in om zo'n bijeenkomst te organiseren. 

De aanleiding is de forse kritiek die vorige week donderdag in de raadcommissie op de ICT-samenwerking West-Brabant-West is geuit. Zo lopen vervangingsinvesteringen op ICT-gebied dusdanig achter, dat Bergen op Zoom een deel van het ingelegde geld terug krijgt. En daarmee is de veiligheid in het geding, zo constateerde een groot deel van de commissie. Het college van B&W dient, met instemming van de raad, een zienswijze in op de begroting van 2019 van de ICT-samenwerking. In deze zienswijze wordt "de onvrede over het huidige tempo en de schamele resultaten" onder de aandacht gebracht bij het bestuur én de directie van ICT West-Brabant-West.

Meer grip

Maar Van Aken wil het niet laten bij het alleen indienen van een zienswijze. In de commissievergadering haalde hij over de Bergse deelname aan de ICT-samenwerking de songtekst aan van 'Hotel California' van The Eagles: "You can check out any time you want but you can never leave." De werkbijeenkomst van de gezamenlijke raden is wat Van Aken betreft overigens niet gericht op een exit uit de ICT-samenwerking. Maar er moet wel duidelijkheid komen over het tempo waarin computers en ICT-technologie wordt vervangen. En vooral: hoe de gemeenteraden in de toekomst meer grip én sturing krijgt op de organisatie van ICT West-Brabant-West. Behalve Bergen op Zoom doen ook de gemeenten Etten-Leur, Tholen, Moerdijk en Roosendaal mee aan ICT West-Brabant-West. Het samenwerkingsverband is in 2015 totstand gekomen.