PvdA wil behoud van 48 sociale woningen in Populierbuurt

De Populierlaan en omgeving gaan binnenkort op de schop, als onderdeel van de wijkrenovatie Gageldonk-West. (Tekst: Han Verbeem, foto: Google Streetview)

BERGEN OP ZOOM – PvdA-raadslid Adam Ahajaj wil, dat de 48 sociale huurwoningen in de Populierbuurt terugkeren na de grootschalige wijkrenovatie die Stadlander op stapel heeft staan. Dat schrijft Ahajaj maandag in een brief aan het college van B&W. De brief verschijnt in de aanloop naar de behandeling van de Woonvisie 2020-2024, waarover de gemeenteraad donderdag een besluit neemt in de raadsvergadering,

“Als PvdA hechten wij er grote waarde aan dat aantal sociale huurwoningen min of meer behouden blijft”, aldus het PvdA-raadslid. “Niet omdat wij per definitie sociale huurwoningen willen, maar omdat wij geloven dat de behoefte van deze tijd daarom vraagt.”

Woningen voor lagere inkomensgroepen

Ahajaj spreekt zijn complimenten uit over de vernieuwing en verbetering van wijk Gageldonk-West. De sociale woningbouw mag daarbij echter niet uit het oog verloren raken, merkt hij op. “Mensen uit een lagere inkomensklasse, maar ook jongeren en starters, zijn groepen die graag tijdelijk in dergelijke woningen wonen. We vinden het heel belangrijk dat deze mensen hun woonbehoefte binnen Bergen op Zoom kunnen vinden en niet de stad uit worden gedrongen.” Ahajaj wil dat het college daarom bij woningcorporatie Stadlander gaat aandringen op het behoud van het aandeel sociale woningen in zowel deze buurt als in overig deel van Gageldonk.

Vragen

In zijn brief stelt Ahajaj namens zijn fractie een aantal vragen aan het college. “Waarom is de gemeenteraad tot op heden nog niet geïnformeerd over de plannen”, schrijft hij. Ook wil het raadslid weten, waarom Stadlander nog geen beslissing heeft genomen omtrent het aantal woningen dat zal terugkeren aan de noordkant van de Populierlaan. “Betrekt Standlander hier de gemeente bij?” Tenslotte doet het raadslid een oproep om wijkvoorzieningen, zoals speeltoestellen voor kinderen, te behouden bij de wijkrenovatie. Ook zouden zoveel mogelijk van de huidige buurtbewoners via een voorrangsregeling kunnen terugkeren naar een nieuwe woning in de deze buurt. Tenslotte vraagt Ahajaj zich af of de huurdersbelangenvereniging inderdaad akkoord is gegaan met de wijksaneringsplannen zoals deze in de media zijn gepubliceeerd. Het PvdA-raadslid wil binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op zijn vragen.